Erityistarpeisuus

EtusivuAdoptiovanhemmilleErityistarpeisuus

Adoptiolapset reagoivat hylkäämisiin, menetyksiin ja traumaattisiin kokemuksiin yksilöllisesti ja monin eri tavoin. Erityistarpeisuus voi näkyä adoptoitujen lasten, nuorten tai aikuisten voimakkaanakin oireiluna.

Erityistarpeisilla adoptoiduilla ei välttämättä ole virallista diagnoosia, jota yhteiskunnan tuen saaminen usein edellyttää.

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on havaittu, että adoptoidut ja adoptioperheet eivät saa riittävästi apua ja tukea. 


Oikeus tukeen adoption jälkeen 

Adoptiolain mukaan adoptoiduilla ja perheillä on oikeus adoption jälkeiseen tukeen missä tahansa vaiheessa myös adoption vahvistamisen jälkeen.

Laki määrää, että adoptiovanhemmille on tarjottava mahdollisuus erityisen avun ja tuen tarpeen selvittämiseen tarvittavassa laajuudessa. 

Adoptio-osaaminen ja perheitä tukevien palveluiden saatavuus vaihtelevat kuitenkin paljon asuinkunnittain, ja erityistarpeen kanssa jäädään usein yksin. 

Adoptioneuvonnan antajan on tarvittaessa annettava 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua neuvontaa, apua ja tukea myös adoption vahvistamisen jälkeen. Adoptiovanhemmille on lisäksi tarjottava mahdollisuus siihen, että adoptiolapsen ja -perheen erityisen avun ja tuen tarve selvitetään tarvittavassa laajuudessa. 

– Adoptiolaki 22/2012

Kiintymyssuhde ja traumatausta 

Kiintymyssuhteen kehittyminen on erityinen haaste adoptioperheille. Tämä on hyvä huomioida sekä perheessä että päivähoidossa ja koulussa. 

Jokainen adoptiolapsi on kokenut vähintään yhden mutta yleensä lukuisia kiintymyssuhdekatkoksia.

Varhaisten kiintymyssuhteiden epävarmuus ja hylkäämiskokemukset vaikuttavat adoptiolapsen elämään ja kaikkiin myöhempiin ihmissuhteisiin.  

Toisaalta tiedetään, että kiintymyssuhdemalli muuttuu elämän aikana, ja tätä muutosta voi tukea monin tavoin. 

Adoptiovanhemman tärkein tehtävä on rakentaa turvallista suhdetta lapseen, jotta hän voi kiintyä häntä hoitavaan aikuiseen. 

Videoluento kiintymyssuhteista ja traumataustasta

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin, vaativan erityistason lastenpsykoterapeutin Jukka Mäkelän luento “Adoptiolapsen vanhempana: stressi, trauma, kiintymys ja hyvä elämä” (28.3.2015, kesto 1t 30 min)

Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö

Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD, reactive attachment disorder) on lastenpsykiatrinen häiriö, joka kehittyy osalle riittämätöntä hoivaa ja kaltoinkohtelua kokeneista lapsista. 

RAD-oireisella lapsella voi tyypillisesti olla myös kielellisen kehityksen ja oppimisen vaikeuksia. Kiintymyssuhdehäiriöstä on mahdollista kuntoutua. 

Jos lapsen kiintymyssuhdehäiriön oireet eivät osoita vähenemisen merkkejä vielä puoli vuotta adoption jälkeen, niitä on syytä lähteä tutkimaan.

Helena Lapinleimu, Turun yliopiston dosentti ja lastentautiopin kliininen opettaja, Adoptioperheet-lehti 3/2021

Erityistarpeita, joille löytyy selkeämpi hoitopolku 

Jokaista adoptiolasta voidaan ajatella jollain tavalla erityistarpeisena lapsena taustansa vuoksi. Erityistarpeisuus (special needs) viittaa moneen erilaiseen psyykkiseen tai fyysiseen terveyteen liittyvään asiaan. 

Erityistarpeita ovat mm. 

  • kehitysviiveet 
  • liikuntarajoite 
  • sydänongelmat 
  • epämuodostumat 
  • erilaiset näön tai kuulon alentumat tai vammat 
  • halkiot 

Kuten perheeseen syntyneidenkin lasten kohdalla, joskus erilaiset oireet tai häiriöt ilmenevät vasta myöhemmin lapsen kasvaessa. 

Vertaistukea ja neuvontaa 

Tule mukaan Adoptioperheet ry:n toimintaan!

Tutustu toimintaamme Liity jäseneksi

Voit myös ottaa yhteyttä Yhteiset Lapsemme ry:n adoptiokuraattoriin:

Anja Wikstedt
tukipuhelin 050 313 5066
[email protected] 


Erityistarpeisuus adoptioperheen arjessa 

Erityislapsiperheiden arkeen ja seikkailuun tukitoimien viidakossa pohjautuva Elämän käsikirjoituksia -videosarja korostaa, että perheen ulkopuolisen avun tarvetta ei ole mitään syytä hävetä. Et ole yksin kokemustesi kanssa. 

Videoiden tapaustarinat ovat fiktiivisiä, mutta ideat niihin on saatu erityistä tukea tarvitsevien adoptiolasten vanhempien kokemuksista. Tarinoissa maistuvat arki, myötätunto ja vertaisuus. 

Näyttelijä Miika Laakso laittaa käsikirjoitusten mutkat suoriksi ja tuo ripauksen kepeyttä vakavien aiheiden keskelle. 

Elämän käsikirjoituksia -videosarja

Miksi auton saa nopeammin huoltoon kuin perheen?

Mitä tekemistä auton hajoamisella on erityislapsiperheen avun saamisen kanssa? Erityislapsen isä on pohtinut asioiden yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia.

Hävettääkö käydä kuntosalilla?

36-vuotias Mikko kokee pyörittävänsä perhearkea jaksamisensa äärirajoilla. Näyttelijä Miika Laakso poistaa häpeän viitan terapiakäyntien harteilta ja rohkaisee Mikkoa hakemaan apua itselleen. 

Mikä Villeä valvottaa?

Erityislapsen isä Ville valmistautuu lapsensa C-lausunnon laatimista edeltävään palaveriin. Näyttelijä Miika Laakso tyrmää Villelle neuvoja satelevan käsikirjoituksen ja treenaa kasvolihaksiaan soteviidakkojargonilla. 

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki