Edunvalvonta ja vaikuttaminen

EtusivuYhdistysEdunvalvonta ja vaikuttaminen

Adoptioperheet ry:n edunvalvonta ja vaikuttaminen pyrkivät yhteiskuntaan, jossa adoptoidun on hyvä kasvaa ja elää. Teemme yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kanssa. Tuotamme ja välitämme kokemuksellista ja tutkittua tietoa ammattilaisille. Teemme vaikuttamistyötä päättäjille ja työmarkkinajärjestöille.

Edustamme adoptoituja, adoptio-odottajia ja adoptiovanhempia sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan Valviran adoptiolautakunnan täysistunnoissa sekä erilaisissa verkostoissa.

Olemme osa Monimuotoiset perheet -verkostoa ja valtakunnallista parisuhdeverkostoa. Lisäksi olemme. jäseniä Lastensuojelun KeskusliitossaSOSTE ry:ssä ja Väestöliitossa.


Edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat yhteistyötä

Teemme yhteistyötä kaikkien Suomen adoptiotoimijoiden kanssa:

Jäsenyys pohjoismaisessa adoptiojärjestöjen verkostossa Nordic Adoption Councilissa antaa loistavat mahdollisuudet kehittää toimintaa yhteistyössä ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten ja islantilaisten toimijoiden kanssa. 

Osallistumme kuulemisiin, annamme lausuntoja ja tapaamme päättäjiä vaikuttaaksemme adoption kohderyhmiä koskevan lainsäädännön uudistuksiin sekä itse että Monimuotoiset perheet -verkoston osana.

Lisäksi vaikutamme adoptioon liittyviin mielikuviin median kautta.


Ota yhteyttä

Jenny Nyman Ahokas

Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilö median, edunvalvonnan ja sidosryhmien osalta

040 538 4652

[email protected]

suomi, englanti

Historiaa

 • 1997 Adoptiovanhemman vanhempainvapaa piteni 100 päivästä 180 päivään. Adoptioisä sai kuuden päivän isyysvapaan.
 • 1998 Lakimuutoksen yhteydessä säilyy adoptiohakijan oikeus ilmoittaa perhevapaalle jäännistä kahden kuukauden sijaan ”niin pian kuin mahdollista”.
 • 2001 Äitiysavustus myönnettiin kaikille adoptiovanhemmille lapsen iästä riippumatta.
 • 2002 Suomeen saatiin adoptiotuki kansainvälisen adoption aiheuttamiin kustannuksiin.
 • 2003 Adoptioisät saivat yhtäläisen isyysvapaan. Alle 12-vuotiaille, kansainvälisesti adoptoiduille alettiin myöntää Suomen kansalaisuus automaattisesti.
 • 2004 Monet kunnat alkavat myöntää vanhempainvapaaseen 3 kuukauden palkallisen jakson
 • 2006 Hoitovapaa mahdollistui myös kolme vuotta täyttäneiden lasten adoptiovanhemmille.
 • 2007 Valtion palveluksessa olevalle adoptioäidille myönnettiin oikeus palkalliseen jaksoon vanhempainvapaan alussa. Adoptiovanhemman vanhempainvapaa piteni 200 päivään.
 • 2009 Adoptiotukien summat kasvoivat.
 • 2010 Isyysvapaakausi pitenee
 • 2011 STM:n vanhempainvapaatyöryhmä puoltaa adoptioperheiden yhtäläisiä perhevapaita, hallitusohjelmaan otetaan adoptioperheiden yhdenvertaisuuden parantaminen
 • 2012 Perheiden näkökulma huomioitiin uudistetussa adoptiolaissa, sillä Adoptioperheet ry oli mukana lainvalmisteluryöryhmässä. Adoptioperheet ry mukaan Valviran adoptiolautakunnan täysistuntoon.
 • 2013 Kaikkien perheiden Suomi -verkostohanke aloittaa, adoptioperheet mukaan neuvolaoppaaseen.
 • 2015 yhdistys on mukana STM:n työryhmässä, jossa käsitellään monimuotoisten perheiden perhevapaita.
 • 2016 Adoptioperheet ry perustaa työryhmän adoptio- ja lastensuojelukenttien vuoropuheluun.
 • 2017 Adoptioperheet ry ja yhteistyötahot toteuttavat tutkimuksen perheitä kohtaavien ammattilaisten adoptiota koskevista ajatuksista ja asenteista.
 • 2018 Parannuksia adoptioperheiden perhe-etuuksiin, mm. vanhempainrahakauden pidentyminen, yksinhakijoiden huomioiminen perhevapaissa, perhevapaat koskevat myös yli 7-vuotiaan adoptoivia
 • 2019 Adoptiotukien merkittävät korotukset, adoption huomioiminen uudessa nimilaissa
 • 2022 Perhevapaauudistuksen myötä adoptiovanhempien vanhempainvapaat tulevat olemaan samat kuin muillakin perheillä (poislukien raskausraha). Yksinhakijat saavat saman määrän vanhempainvapaata kuin yksinodottajat. Uudistus koskee perheitä, joihin adoptiolapsi tulee aikaisintaan 31.7.2022.
 • 20xx Työehtosopimukset, perhevapaiden eläkekertymät yli 3-vuotiasta hoitavan osalta, perhevapaiden päivärahaprosentit, presidentin syntyperävaatimuksen poistaminen perustuslaista, sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten riittävä tietämys  adoptiosta, adoption mainitseminen lastensuojelulaissa, kansallinen adoptio-ohjelma…
Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki