Adoptoidun juuret

EtusivuAdoptoiduilleAdoptoidun juuret

Adoptoidun juuret ja niiden pohtiminen voivat olla jopa elämänmittainen matka. Tarve ja kiinnostus oman taustan ja biologisten vanhempien selvittämiseen voivat herätä erilaisissa elämänvaiheissa. On tärkeää aistia sekä ymmärtää adoptoidun tarve puhua tai olla puhumatta juuristaan.

Meillä kaikilla on tarve rakentaa elämästämme tarina. Adoptoidulla osa tarinan palasista saattaa olla hukassa. Omaksi itsekseen kasvaminen on elämänmittainen prosessi.

Adoptoidulla tietyt elämänvaiheet, kuten seurustelusuhteen aloittaminen, oman lapsen saaminen, avioero tai adoptiovanhemman kuolema, saattavat aktivoida adoption merkityksen pohtimisen uudesta näkökulmasta.

Osa empii juurtensa selvittämistä, koska ajattelee etsinnän olevan epälojaalisuuden osoitus adoptioperhettä kohtaan ja loukkaavan adoptiovanhempia. Osa empii, koska tietää taustalla olevan vaikean elämäntilanteen, jonka pohjalta päätös adoptioon antamisesta on aikoinaan tehty.

Kysymyksiä voivat herättää epätietoisuus, pelko hylätyksi tulemisesta sekä etsintäprosessi ja sen aikana vastaan tulevat asiat.


Adoptoidun juuret -opas

Juuret-opas on kirjoitettu erityisesti juuristaan kiinnostuneiden adoptoitujen mutta myös adoption muiden osapuolien sekä ammattilaisten tueksi.

Lataa Juuret-opas (pdf)

Adoptoidulla on oikeus saada tietoa ja tukea

Palvelunantajilla on merkittävä rooli adoptoidun juurien pohdinnassa ja selvittämisessä.

Adoptiolain mukaan adoptoidulla on oikeus saada tietoa ja tukea adoption käsittelyyn iästään huolimatta. Adoptoidulla on oikeus esimerkiksi nähdä kaikki adoptiota koskeva dokumentaatio.

Lähtökohdat selvitystyölle voivat olla hyvin erilaisia. Joillakin adoptoiduilla on nimiä ja paikkakuntia tiedossa, jotkut eivät tiedä kuin löytöpaikkansa.

Osalle jo pelkkä tietojen etsiminen on tapa käsitellä asiaa. Jotkut saavat kaipaamiaan tietoja adoptioon johtaneista olosuhteista sekä biologisista sukulaisista. 

Jotkut etsivät tietoja omatoimisesti sosiaalisen median kautta. Rinnalle ovat nousseet myös erilaiset geenitestit. Tekniikan kehityksen myötä kasvavat vaihtoehdot ja mahdollisuudet, mutta vastaan sattaa tulla sekä eettisiä kysymyksiä että jopa yllätyksiä.


Voinko etsiä alaikäisenä tietoja taustastani?

Adoptoidulla on oikeus pyytää taustatietojaan adoptioviranomaisilta iästään riippumatta. Joskus kuulee sanottavan, että adoptoidun tulee olla täysi-ikäinen saadakseen tietoa juuristaan. Tämä tieto ei pidä paikkaansa.

On aina suositeltavampaa pyytää apua adoption ammattilaisilta kuin etsiä omin päin.

Alaikäinen voi olla yhteydessä sosiaalityöntekijään yhdessä adoptiovanhempiensa tai muun tukihenkilön kanssa mutta myös yksin. Useimmat adoptiovanhemmat ymmärtävät lapsensa tiedon tarvetta ja haluavat olla tukena etsinnässä.

Jos vanhempasi eivät jostain syystä suhtaudu juurien etsimiseen myötämielisesti, sosiaalityöntekijä voi opastaa heitä tiedon ja avoimuuden tärkeydestä.

Vaikka adoptiovanhemmat vastustaisivat tietojen antamista, sinulla on joka tapauksessa oikeus palveluun ja tietoon juuristasi myös alaikäisenä. Adoptiovanhemmilla ei ole oikeutta kieltää sinua etsimästä tietoa.

Koska asiakirjoissa voi olla hankalia ja yllättäviä tietoja, on tärkeää, että saat tarvittavan tuen niiden käsittelyssä, etkä jää yksin tietojen kanssa.

Jos et tiedä miten toimia, voit aina olla yhteydessä meihin Adoptioperheissä.


Adoptoidun edunvalvonta

Adoptiovanhemmalla, adoptiolapsella ja adoptoidulla on Adoptiolain 22/2012 mukaan oikeus

  • saada adoptioneuvontaa myös adoption vahvistamisen jälkeen
  • saada adoptioon liittyvät asiakirjat maksutta
  • saada adoptioon perehtyneen sosiaalityöntekijän tukea asiakirjojen tulkintaan ja adoption käsittelyyn
  • saada edelleen ohjausta muihin palveluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Adoptioon liittyviä asiakirjoja tulee säilyttää vähintään sata vuotta.

Lataa adoptoidun edunvalvontapohja (pdf)

DNA-seminaari 2018

Osa 1
Osa 2
Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki