Perhe-etuudet

EtusivuAdoptiovanhemmillePerhe-etuudet

Haluamme parantaa adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa. Teemme yhteistyötä eri viranomaisten, yhdistysten ja adoptiotoimijoiden kanssa. Tuomme esiin jäsentemme ja kohderyhmämme kokemuksen ääntä.

Yleisimmät lapsiperheiden etuudet löydät Kelan sivuilta, ja useimpia niistä voit hakea sähköisesti.  Tunnistautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. 

Kelalta on mahdollista varata aika, jolloin voi yhdessä virkailijan kanssa käydä läpi kaikki ajankohtaiset etuudet ja niiden hakemisen. 

On erittäin tärkeää, että varmistat perhettäsi koskevat perhe-etuudet Kelasta, kun asia on sinulle ajankohtainen!


Perhe-etuudet adoptioperheiden näkökulmasta

  • Adoptiovanhemmilla on oikeus vanhempainrahaan 320 päivää. Jos adoptiovanhempia on kaksi, jaetaan vanhempainrahakausi tasan kummankin vanhemman kesken eli molemmilla on käytettävissä 160 päivää. Päivärahan määrä perustuu vuosituloon. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista. 
  • Vanhempi voi luovuttaa enintään 63 päivää kiintiöstään toiselle vanhemmalle.  
  • Vanhemmat voivat saada vanhempainpäivärahoja samaan aikaan enintään 18 arkipäivän ajan. 
  • Lapsen yksin adoptoivalla on oikeus molempien vanhempien kiintiöön eli hänellä on käytettävissä 320 päivää.  
  • Vanhempainrahaa voi saada heti lapsen tultua perheeseen, vaikka vanhemmuutta lapseen ei vielä olisi vahvistettu. 
  • Kansainvälisiin adoptioihin voi saada adoptiotukea adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Adoptiotukiluokat ovat: Taiwan 9000 €, Thaimaa 5000 € ja muut maat 7000 €.  
  • Perhevapaiden käytöstä tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa työnantajalle kahta kuukautta aikaisemmin. Adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa. (työsopimuslaki, 4 luku, 3a§). 

Lapsilisä

Lapsilisää maksetaan ensimmäisestä täydestä kuukaudesta lapsen hoitoon otosta alkaen sen kuukauden loppuun, kun lapsi täyttää 17 vuotta.

Lapsilisän hakuaika on takautuvasti 6 kuukautta, joten sitä ja mahdollista yksinhuoltajakorotusta kannattaa hakea heti lapsiesityksen tultua. Hakemusta voi tarvittaessa täydentää myöhemmin.

Lapsilisä myönnetään lapsen hoitoon otosta lähtien, mutta Kela maksaa lapsilisän takautuvasti lapsen saatua sosiaaliturvatunnuksen.

Yksinhuoltaja on oikeutettu korotettuun lapsilisään. 

Adoptiotuki

Ulkomailta adoptoiva perhe saa verovapaan, kertaluonteisen tuen yhteiskunnan varoista. Tukea voi hakea heti lapsiesityksen jälkeen ja sen määrä riippuu lapsen syntymämaasta.

Adoptiotukiluokat ovat:

  • Taiwan 9000 €
  • Thaimaa 5000 €
  • Muut maat 7000 €

Elatustuki

Yksin adoptoiva on oikeutettu elatustukeen. Elatustukea on viisainta hakea välittömästi lapsen tultua, sillä pääsääntöisesti sitä ei makseta takautuvasti kolmea kuukautta pidemmältä ajalta.

Elatustuki on lapsilisän tavoin veroton etuus.

Hoitovapaa

Adoptiovanhemmilla on oikeus pitää hoitovapaata vanhempainvapaan jälkeen ja saada tältä ajalta kotihoidon tukea.

Adoptiovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta. Sitä maksetaan siihen asti, kun vanhempainrahan alkamisesta on kulunut 2 vuotta tai lapsi aloittaa koulun.

Osittainen hoitovapaa 

Osittaista hoitorahaa voidaan maksaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmille, joiden työaika on enintään 30 tuntia viikossa. Molemmat vanhemmat voivat saada osittaista hoitorahaa yhtä aikaa, jos he hoitavat lasta eri aikoina.  

Joustava hoitoraha

Alle 3-vuotiaan vanhempi / vanhemmat, jotka lyhentävät työaikaansa, ovat oikeutettuja joustavaan hoitorahaan. Kumpikin vanhempi voi saada joustavaa hoitorahaa yhtä aikaa, jos he hoitavat lasta eri aikoina.  

Äitiysavustus

Äitiysavustusta tulee hakea 2 kuukauden kuluessa lapsen hoitoon ottamisesta. Avustusta voi hakea heti lapsiesityksen jälkeen.

Sisarusadoptio oikeuttaa korotettuun äitiysavustukseen.

Äitiysavustus voidaan suorittaa perheelle rahana, äitiyspakkauksena tai useamman lapsen tapauksessa näiden yhdistelmänä hakijan valinnan mukaan.  

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki