Valintojen vaalit

Kesäkuussa järjestettävissä kuntavaaleissa tehdään valintoja kuntalaisten ja perheiden tulevaisuuden palveluista. Kunnalliseen päätöksentekoon tavallisestikin kuuluvien asioiden lisäksi kesäkuussa valittavien päättäjien harteilla lepää myös pandemian ja sen jälkihoidon paino. Valtion korona-ajan tuet ...

Kesäkuussa järjestettävissä kuntavaaleissa tehdään valintoja kuntalaisten ja perheiden tulevaisuuden palveluista. Kunnalliseen päätöksentekoon tavallisestikin kuuluvien asioiden lisäksi kesäkuussa valittavien päättäjien harteilla lepää myös pandemian ja sen jälkihoidon paino. Valtion korona-ajan tuet kunnille piristivät kuntataloutta hetkellisesti, mutta huomattavasti laihempia vuosia on luvassa. Mitä niukempaa on, sitä tärkeämpää on käydä keskustelua siitä, mihin palveluihin kunnissa panostetaan.

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus on vaaleista toiseen ollut maltillista, vaikka juuri kunnissa päätetään usein niistä asioista, jotka kaikkein eniten vaikuttavat jokapäiväisen elämäämme. Sosiaali- ja terveyspalvelut on suunniteltu jossain vaiheessa siirrettäväksi kunnilta maakunnille, mutta senkin jälkeen kuntiin jää runsaasti tärkeää työtä tehtäväksi. Parhaimmillaan tämä voisi tarkoittaa sitä, että kunnissa voidaan keskittyä entistä paremmin sille jääviin tehtäviin, kuten esimerkiksi varhaiskasvatukseen, kouluun ja harrastusmahdollisuuksiin.

Eikä ole yhdentekevää, ketkä asioista päättävät kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa.

Kotihoidontuen kuntalisä näyttää olevan katoavaa kansanperinnettä, mutta yhä monet kunnat haluavat tukea lasten kotihoitoa kuntalisää maksamalla. Adoptiolapset hyötyvät aivan erityisellä tavalla siitä, että he saavat olla mahdollisimman pitkään kotihoidossa. Niissä kunnissa, joissa kotihoidontuen kuntalisää maksetaan, on tärkeää varmistaa, että myös adoptioperheet ovat oikeutettuja kuntalisään. Oikeuden kuntalisään ei tule muodostua lapsen fyysisen iän mukaan vaan sen mukaan, milloin lapsi on perheeseen tullut.

Jokainen on oman arkensa paras asiantuntija. Siksi kunnalliseen päätöksentekoon tarvitaan monipuolisesti näkemyksiä arjen sujuvuuteen vaikuttavista asioista, tarvittavista palveluista ja kehittämistarpeista. Adoptioperheiden ja adoptoitujen ainutlaatuista asiantuntijuutta tarvitaan, kun kuntien palveluita kehitetään. Ehdokkaaksi ehtii vielä, koska kuntavaalien siirtämisen vuoksi ehdokaslistoja voi täydentää 4.5.2021 saakka. (Lisää tietoa ehdokkaaksi hakeutumisesta löydät sivultamme edunvalvonta .)

Vaikka ehdokkaaksi asettuminen näissä vaaleissa ei tuntuisikaan ajankohtaiselta, äänestäminen on aina paikallaan! Päättäjät ovat paljon vartijoina kuntalaisten puolesta eikä ole yhdentekevää, ketkä asioista päättävät kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa. Äänestämällä varmistetaan se, että kunnissa jatkossakin panostetaan palveluihin, jotka ovat tärkeitä perheille ja adoptoiduille.

Jenny Nyman, Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja

– – – – – – – – – – – –
Kirjoitus on julkaistu Adoptioperheet lehden 1/2021 (Valinnat) pääkirjoituksena huhtikuussa 2021.
Adoptiosta kiinnostuneita ja adoptioon perehtyneitä kunnallisvaaliehdokkaita löydät kerättynä sivullemme ehdokkaat. Vaalitavoitteistamme voit lukea lisää sivulta vaalit.

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki