Tukea perheille

Kirjoittajat ovat Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän sosiaalityöntekijä Saara Leinonen ja sosiaaliohjaaja Laura Uusitalo. Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä tehdään monipuolisesti työtä adoptioperheiden tukemisen parissa.   Tukiperhetoiminta on ennaltaehkäisevää lapsiperheiden tukea. Tukiperhettä toivovia ja ...

Kirjoittajat ovat Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän sosiaalityöntekijä Saara Leinonen ja sosiaaliohjaaja Laura Uusitalo. Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä tehdään monipuolisesti työtä adoptioperheiden tukemisen parissa.

 

Tukiperhetoiminta on ennaltaehkäisevää lapsiperheiden tukea. Tukiperhettä toivovia ja odottavia perheitä on paljon enemmän kuin valmiita, valmennettuja, käytettävissä olevia tukiperheitä. Tukiperheistä on siis suuri pula! Tukiperheenä toimiminen on vapaaehtoistyötä, jolla voi olla suuri merkitys yksittäisen perheen elämään ja arjen jaksamiseen. Adoptioperheet voivat toimia sekä tukiperheinä että saada oman tukiperheen, mikäli vaaditut kriteerit täyttyvät. Koska tukiperhettä vailla olevia perheitä on enemmän kuin tukiperheinä toimivia perheitä, voi joskus omaa tukiperhettä joutua odottamaan pitkään.

Miten hakeutua tukiperheeksi?

Tukiperheeksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä joko kunnan tai järjestön, esimerkiksi Pelastakaa Lapset tai SOS-lapsikylän tukiperhetoimintaan. Tukiperheeksi ryhtyvän tulee käydä järjestävän tahon toteuttama tukiperhevalmennus. Lapsi tai lapset tulevat tukiperheeseen esimerkiksi viikonlopuksi kerran kuukaudessa ja loma-aikoina. Tukiperheiksi toivotaan erilaisia, mutta elämäntilanteeltaan vakaita ja sitoutuvia perheitä. Toiminta on määräaikaista ja tavoitteellista, ja sitä arvioidaan vähintään vuosittain.

Kuka voi saada tukiperheen

Tukiperheen voi tietyistä kunnista saada ennaltaehkäisevänä varhaisena tukena ostopalveluna Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Pelastakaa Lapset ry:n nettisivuilta löytyy lista näistä kunnista. Näissä tilanteissa perheellä ei ole sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta, vaan riittää, että ottaa yhteyttä järjestöön.

Tukiperheen voi saada myös, mikäli perheellä on sosiaalihuoltolain mukainen erityisen tuen tarpeen tai lastensuojelun asiakkuus. Erityisen tuen tarpeen tai lastensuojelun asiakkuuteen pääsee palveluntarpeen arvioinnin kautta, mikä toteutetaan omalla kotialueella. Näissä tilanteissa lapsella on oma sosiaalityöntekijä, joka hakee perheelle tarpeeseen sopivaa palvelua. Palvelu voi olla tukiperheen sijaan esimerkiksi perheeseen tehtävä sosiaalialan ammattilaisten toteuttama perhetyö, jossa vanhemmat ja lapsi saavat käytännön tukea ja vinkkejä yhdessä nimettyihin lapsiperhe-elämän haasteisiin. Vanhempi lapsi voi saada myös ammatillisen tukihenkilön.

Yleensä tukiperheen saamisen kriteerinä on, että vanhempien voimavaroissa ja jaksamisessa on haasteita ja perheen tukiverkosto on vähäinen.

Helsingin malli

Helsingissä sosiaalihuoltolain mukaiset erityisen tuen tarpeessa olevat adoptiotaustaiset lapsiperheet on mahdollista ohjata palveluntarpeen arvioinnista Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmään. Oma sosiaalityöntekijä on tällöin adoptiotyöryhmän sosiaalityöntekijä, jolla on ymmärrystä adoption erityisyydestä ja sen vaikutuksista perhearkeen. Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä sosiaalityöntekijän työparina toimii adoption jälkeisen tuen sosiaaliohjaaja, parhaimmillaan samat työntekijät, jotka ovat olleet perheen tukena jo adoptioseurannassa. Yhdessä perheen kanssa tehdään parhaiten tilanteeseen sopiva suunnitelma perheen tukemiseksi ja haetaan tilanteeseen parhaiten sopivaa palvelua, esimerkiksi tukiperhettä tai aiemmin mainittua perhetyötä. Asiakkuuden jatkumista arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Olemme kokeneet Helsingin mallin toimivaksi ja perheiden erityisiin tarpeisiin vastaavaksi.

Lastensuojelun asiakkaat sen sijaan kuuluvat Helsingissäkin aina oman alueen lastensuojelun piiriin. Helsingissä tarvittaessa lastensuojelustakin voidaan kuitenkin tehdä yhteistyötä adoptiotyöryhmän kanssa, jotta adoptioon liittyvät erityiskysymykset tulisivat avun saamisessa näkyviksi.

Tällä hetkellä ei ole olemassa tahoa, mikä ohjaisi palveluita erityisesti adoptioperheille, kuten esimerkiksi adoptioon erityisesti erikoistuneita perhetyöntekijöitä tai adoptioperheitä tukiperheiksi adoptioperheille. Adoptioperheet kuuluvat yleisten lapsiperhepalveluiden piiriin kuten kaikki muutkin lapsiperheet. Kokemuksemme mukaan perheille sopivia palveluita löytyy, mutta usein tämä vaatii adoptiovanhemmilta aktiivisuutta ja adoption erityisyyden esiin tuomista ammattilaisten kanssa käytävissä keskusteluissa. Apua adoption erityisten piirteiden avaamiseen voi aina pyytää omalta adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijältä.

Linkki Helsingin kaupungin verkkolomakkeelle, jota kautta helsinkiläisen yhteydenotto ohjataan oikeanlaiselle ammattilaiselle turvalomake.hel.fi/tarvitsenapua .

 

 

 

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki