Salaisuutena toisen elämässä

Adoptiossa lapsi siirtyy perheyhteisöstä toiseen: toinen perhe menettää jäsenensä ja toinen saa uuden jäsenen. Syntymävanhemmat luopuvat samalla sekä velvollisuuksistaan että oikeuksistaan lastaan kohtaan. Siis myös velvollisuuksistaan. Väestörekisterinkeskuksen sivuilta voi jokainen käydä katsomassa ...

Adoptiossa lapsi siirtyy perheyhteisöstä toiseen: toinen perhe menettää jäsenensä ja toinen saa uuden jäsenen. Syntymävanhemmat luopuvat samalla sekä velvollisuuksistaan että oikeuksistaan lastaan kohtaan. Siis myös velvollisuuksistaan.

Väestörekisterinkeskuksen sivuilta voi jokainen käydä katsomassa omia tietojaan ja  saada vaikkapa tietää olevansa adoptoitu, kuten kävi muutama vuosi sitten 33-vuotiaalle Marialle. Maria löysi Pelastakaa Lapset ry:n jälkipalvelusta äitinsä yhteystiedot ja kirjoitti tälle. Äidin viesti Pelastakaa Lapsiin oli, ettei moista ihmistä ole olemassa. Äiti oli aikoinaan jättänyt Marian ja kävellyt ulos tämän elämästä. Äidille Maria oli siis lakannut olemasta.

Suostumme usein vastahakoisesti elämämme todellisuuteen. Suljettuna pysyvä ovi pakottaa meidät kääntymään toiseen suuntaan. Joudumme luopumaan mielikuvissamme rakentamistamme kohtaamisista, jotka voisivat kenties korjata jotakin menetettyä ja rikki mennyttä.

Emme aina saa syntymävanhempiamme tai -sukuamme osaksi elämäämme. Tunnemme epäoikeudenmukaisuutta, kun jäämme vaille perheemme ja sukumme tarinaa. Vanhempamme ovat kuitenkin myös luopuneet oikeudestaan/velvollisuudestaan kertoa tätä tarinaa, joka mielestämme kuuluu meille.

Siinä samalla, kun etsimme mahdollisia sukulaisiamme, voimme varmasti tuntea yhteenkuuluvuutta ilman DNA-testejäkin. Bonusmummit ja testausten myötä elämäämme tulleet oletetut sukulaiset, jotka näkevät meidät, tekevät meidät olemassa oleviksi. Rakastaminen on liikettä ja toimintaa toisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Syntymävanhempamme ovat uskoneet tämän tehtävän muille. Niille, joille me olemme oikeasti olemassa.

Kirjoittajana Tiina Launonen. 

 

FAKTAA AVOIMESTA ADOPTIOSTA:

Uusi  adoptiolaki mahdollistaa niin sanotun avoimen adoption, joka tarkoittaa lapsen oikeutta pitää yhteyttä syntymävanhempiinsa, mutta on yhtä pitävä ja peruuttamaton kuin muutkin adoptiot. Käräjäoikeus vahvistaa syntymävanhempien, adoptiovanhempien ja sosiaalityöntekijän laatiman sopimuksen, jossa määritellään, miten lapsi ja syntymävanhempi tai -vanhemmat pitävät yhteyttä toisiinsa.

Avoimen adoption kaltaisia käytäntöjä on monissa perheissä, myös kansainvälisissä adoptioperheissä, vaikka virallinen sopimus puuttuisi. Tällöin yhteydenpidon osapuolia voivat olla muutkin kuin syntymävanhemmat, esimerkiksi sisarukset ja isovanhemmat.

Avoimen adoption tarkoituksena on turvata lapselle sekä pysyvä ja turvallinen koti että oikeus tuntea juurensa. Se voi sopia tilanteeseen, jossa kaikki osapuolet ovat motivoituneita yhteydenpitoon. Tällainen järjestely voi tulla kyseeseen silloin, kun sijaisperheessä elänyt lapsi adoptoidaan ja vakiintunutta yhteydenpitoa halutaan pitää yllä.

Tutustu Adoptioperheet yhdistykseen. Vieraile sivuillamme https://www.adoptioperheet.fi/

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki