Puhetta isyydestä

Nykyisät ovat tutkitusti osallistuvampia ja läsnäolevampia kuin aiempien sukupolvien isät. Kaikilla isillä ei kuitenkaan ole läheisiä, joiden kanssa olisi luontevaa puhua vanhemmuudesta ja sen haasteista.  Miessakit ry:n ryhmissä pääsee puhumaan ...

Nykyisät ovat tutkitusti osallistuvampia ja läsnäolevampia kuin aiempien sukupolvien isät. Kaikilla isillä ei kuitenkaan ole läheisiä, joiden kanssa olisi luontevaa puhua vanhemmuudesta ja sen haasteista.  Miessakit ry:n ryhmissä pääsee puhumaan omista tunteista ja kokemuksista vapaasti.

Miessakit ry on yhdistys, jonka tavoitteena on edistää miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhdistys tarjoaa vertaistoimintaa ja ammatillisesti ohjattuja tukipalveluita. Yksi tärkeä ulottuvuus Miessakit-yhdistyksen työssä on miesten vanhemmuuden tukeminen.MASI_hankkeen logo

Miehen tullessa vanhemmaksi hänellä voi olla monenlaisia tunteita, kuten naisellakin. Odotukset omasta roolista isänä ovat sekoitus perinteisiä miehen malleja perheenpäänä ja tienaajana sekä uudempia ihanteita isästä läsnäolevana ja hellänä vanhempana. Modernilla isällä on toisaalta monipuolisempi ja antoisampi rooli lastensa elämässä, mutta enemmän ristiriitoja perheen ja työn yhdistämisessä.

“Isyyteen jo sananakin liittyy suhde muihin, eli kyllä isyydessä on kyse ihmissuhteista. Isyydessä yhdistyy usein kolme sukupolvea – se, millaista vanhemmuutta olemme itse saaneet osaksemme ja millaista me nyt itse  toteutamme”, summaa apua isille masennusoireisiin ja niiden kohtaamiseen perheessä tarjoavan MASI-hankkeen koordinaattorina työskentelevä Henri Hyttinen. ”Lapsen saaminen muuttaa kaiken” on ehkä kulunut lausahdus, mutta siinä piilee totuuden siemen. Vastuu toisesta ihmisestä, ajankäyttö, parisuhteen dynamiikka, pikkulapsiaikana usein myös unenpuute – kaikki nämä on ratkaistava yksilön ja perheen kannalta tyydyttävästi.
“Tuntuu, että asiakkaamme eli aikuiset miehet handlaavat ihan kivasti elämänsä. Kun lapsiperheen arjessa tulee vastaan elementtejä, joita ei pysty hallitsemaan ja joihin omalla toiminnallaan ei voi vaikuttaa nopeasti, siihen voi kuitenkin olla vaikea sopeutua”, kuvailee Hyttinen.

Kun lapsiperheen arjessa tulee vastaan elementtejä, joita ei pysty hallitsemaan ja joihin omalla toiminnallaan ei voi vaikuttaa nopeasti, siihen voi olla vaikea sopeutua.
– Henri Hyttinen, MASI-hankkeen koordinaattori

Puhumattomuuden myytti

Toistaiseksi miesten väliselle keskustelulle vanhemmuudesta tarvitaan vielä erikseen järjestettyjä foorumeita, sillä vanhemmuudesta keskusteleminen miesten kesken ei ole vielä kulttuurissamme kovin laaja-alaista.
“Hienointa ohjaamissani ryhmissä on ollut nähdä, kuinka ensin vähän jännittyneet tyypit iloitsevat mahdollisuudesta keskustella isyydestä miesten kanssa. Sitä seuraa yleensä osallistujien yleinen ihmettely, että miksei tätä voisi tehdä muutenkin”, Hyttinen kertoo.

Hyttinen sanoo toivovansa, että Miessakit-yhdistys voi olla yhtenä tekijänä mukana avaamassa keskustelukulttuuria. Tämä rohkaisisi miehiä puhumaan ja tuomaan tunteitaan rohkeammin esiin. “Asioista on hyvä puhua avoimesti, vaikkei olisi ongelmiakaan. Oma kokemukseni on, että tällaiset keskustelut koetaan helpottavina ja tervetulleina.”

Henri kumoaa stereotypiat siitä, että miehiä olisi vaikea saada puhumaan tai että aina pitäisi olla jotain toimintaa. Miesten puhumaan saamiseen riittää turvallinen ja luottamuksellinen tila. “Kyllä miehet puhuvat, aika helpostikin. Miesryhmät lämpenevät tosi nopeasti tehokkaaseen työskentelyyn. Ryhmät ottavat henkilökohtaisia asioita nopeasti puheeksi verrattuna esimerkiksi sekaryhmiin.”

Mieheltä toiselle

Miesten oma osallistuminen ja miesten välinen vertaisuus on Miessakit ry:n peruslähtökohta. Kaikki yhdistyksen toimijat ovat miehiä. “Ajattelen, ettei auttamistyö ole kiinni iästä tai sukupuolesta, mutta kyselyjen mukaan meidän asiakkaana oleville miehille miestenvälisyys on tärkeää. Yhdistyksen nimi on Miessakit ja kaikki työntekijät ovat miehiä. ’Miehet miehille’ -lähtökohta koetaan tärkeäksi.”

Viestinnässä pyritään sanoittamaan kokemuksia niin, että niihin voisi toinenkin mies samaistua. “Ei puhuta esimerkiksi liiasta rentoudesta tai liiasta karskiudesta, koska tällaiset piirteet eivät koske kaikkia. Hyväksytään, että miehenä olemiseen on monia tarinoita, monia tyylejä, ihan kuten isyyteenkin. Ei ole yhtä tapaa eikä kahta eikä kolmea, vaan meidän pitää hyväksyä jokaisen oma tapa kantaa miehuutensa ja isyytensä.”


kirjoittaja Lotta Ventelä (julkaistu Adoptioperheet-lehdessä 4/2019)


MASI-hanke edistää isien hyvinvointia perheissä, joissa toinen vanhemmista kärsii masennuksesta tai siihen viittavasta oireilusta.
Tutustu hankkeen tarjoamiin tukimuotoihin tästä linkistä. 

 

VINKKI! Suomalaisille isille on julkaistu Isyysinfo.fi -internetpalvelu, josta isät voivat tilata sähköpostiinsa kannustavia kasvatusvinkkejä. Tilaajat saavat isältä isälle -näkökulmasta kirjoitettuja vinkkejä yli sadassa isyysinfo-sähköpostissa reilun 18 vuoden ajan, odotusajasta aina lapsen täysi-ikäisyyteen saakka.

 

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki