Ihon värillä voi olla väliä

Teksti: Sirje Ahvenlampi-Hyvönen. Juttu on ilmestynyt Adoptioperheet -lehdessä 3/2021 “Tieto”.  Lääkärit eivät usein tunne tummaa ihoa ja sen erityispiirteitä. Se voi esimerkiksi vaikeuttaa oikean ihotautidiagnoosin löytämistä. Ihon värillä voi olla ...

Teksti: Sirje Ahvenlampi-Hyvönen. Juttu on ilmestynyt Adoptioperheet -lehdessä 3/2021 “Tieto”

Lääkärit eivät usein tunne tummaa ihoa ja sen erityispiirteitä. Se voi esimerkiksi vaikeuttaa oikean ihotautidiagnoosin löytämistä.

Ihon värillä voi olla väliä, kun puhutaan sairauksien tunnistamisesta. Lääketieteelliset opinnot, oppimateriaalit ja tieto perustuvat perinteisesti pitkälti valkoisten ihmisen kuviin ja dataan. Tästä seuraa muun muassa se, että lääkäreiden voi olla vaikea tunnistaa tummaihoisten ihmisten iholla näkyviä muutoksia tai ihosairauksia.

Ongelma on globaali. Lääkärit eri puolilla maailmaa ovat usein saaneet lääketieteellisen koulutuksen, jossa on hyödynnetty pääasiassa valkoihoisia ihmisiä kuvaavaa tutkimusta ja kuvamateriaalia. Viime vuosina Suomessa ja maailmalla on virinnyt keskustelua ja aloitteita lääketieteellisen tiedon monipuolistamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi.

Myyttejä ja tiedon puutetta

Ruskean ja mustan ihon sairaudet ovat tyypillisesti enemmän saman- kuin erityyppisiä kuin valkoisen ihon sairaudet. Merkittäviä eroja on vain harvinaisissa sairauksissa. Lääkärin ja potilaan perspektiivistä tietoa tarvittaisiinkin siitä, miten tyypilliset iholla näkyvät sairaudet tai ihosairaudet ilmenevät tummalla iholla.

Lääketieteellinen oppi- ja kuvamateriaali saattaa kuitenkin sisältää tietoa vain hyvin harvinaisista ruskean ja mustan ihon sairauksista, tai tietoa sairauksien näkymisestä tummalla iholla voi olla vähän tai ei ollenkaan. Oppimateriaalien painottuminen vain tummien ihotyyppien erityisiin tai harvinaisiin sairauksiin on pönkittänyt tai jopa luonut ruskeisiin ja tummiin ihotyyppeihin liittyviä myyttejä.

Angloamerikkalaisessa maailmassa ja erityisesti Yhdysvalloissa ihonväriin liittyviä kysymyksiä voi olla kulttuurisista syistä vaikea käsitellä, vaikka ytimeltään puhuttaisiin lääketieteellisestä kysymyksestä. Esimerkiksi Ranskassa tumman ihon erityispiirteitä käsitellään laajemmin osana ihosairauksien kirjoa. Käytännön kokemusta tumman ihon erityispiirteistä kertyy erityisesti maissa, alueilla ja kaupunginosissa, joissa valtaväestö edustaa ruskeaa tai mustaa ihotyyppiä.

Isossa-Britanniassa lääketieteen opiskelija Malone Mukwende on perustanut Black and brown skin -projektin (avautuu englanninkieliselle sivulle), joka pyrkii tukemaan lääkärien työtä sekä kasvattamaan tietoisuutta tumman ihon erityispiirteistä ja sairauksien tunnistamisesta yleisemmin. Mukwenden projektin tuloksena on syntynyt Mind the gap -käsikirja ruskea- ja mustaihoisten sairauksien tunnistamisen tueksi sekä verkkoportaali, jonne kerätään kuvia ihosairauksista.


Ihotautilääkäristä apua tumman ihon ongelmiin


Suomessa ruskean tai mustan ihon sairauksiin ja erityispiirteisiin erikoistuneita ihotautilääkäreitä on vähän. Lääkäreiden käytännön kokemus on myös usein rajoittunutta, koska ei-valkoisen väestön osuus on Suomessa pieni. Adoptioperheissä onkin usein havaittu, että tumman ihon ongelmiin on vaikea saada apua. Usein tukea haetaan adoptioperheiden keskuudesta. Keskustelua käydään esimerkiksi suljetuissa Facebook-ryhmissä ja tietoa etsitään hakukoneista.

“Valtaosa ihotaudeista on tavallisia ihotauteja ja ne ovat ihotautilääkärin hoidettavissa, ellei kyseessä ole jokin erityisvaiva tai harvinainen sairaus”, kertoo ihotautilääkäri Nicolas Kluger, joka on yksi harvoista tummien ihotyyppien asiantuntijoista Suomessa.

Lääketieteelliset opinnot, oppimateriaalit ja tieto perustuvat perinteisesti pitkälti valkoisten ihmisen kuviin ja dataan.

Klugerin mukaan suurin haaste on, että ihotautilääkärit eivät usein tunne tummaa ihoa ja sen erityispiirteitä. Siksi lääkäreille tarvittaisiinkin lisää koulutusta.

“Ensisijaisesti neuvoisin silti aina ottamaan yhteyttä ensin ihotautilääkäriin, jos on iho-ongelmia. Se on parempi vaihtoehto kuin vain esimerkiksi googlettaa ja sen jälkeen saapua vastaanotolle oletetun, valmiin diagnoosin kanssa”, Kluger sanoo nauraen.

Julkisessa terveydenhuollossa oma terveysasema on ensisijainen hoitopaikka. Terveysasemalta voidaan tarvittaessa lähettää edelleen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin. Yksityisessä terveydenhuollossa aika on mahdollista varata suoraan ihotautilääkärille.

Tummien ihotyyppien sairauksiin liittyy turhia myyttejä


Kuka olet ja mitä teet?
Olen Nicolas Kruger, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevä ihotautilääkäri ja dosentti, joka on keskittynyt tumman ihon erityispiirteisiin. Suomessa on hyvin vähän aihealueeseen perehtyneitä asiantuntijoita, joten minua konsultoidaan usein tumman ihon sairauksissa tai erityispiirteissä. Olen kotoisin Ranskasta ja asunut Suomessa 10 vuotta.

Onko ihon värillä väliä sairauksien tunnistamisessa?
Kyllä ja ei. Suurin haaste on, että lääkärit eivät usein tunne tummaa ihoa ja sen erityispiirteitä, ellei heillä ole kokemusta asiasta. Iso osa tummempien ihotyyppien sairauksista ei juurikaan eroa muiden ihotyyppien ihosairauksista, eikä niitä ole vaikea hoitaa. Ne on kuitenkin vaikeampi havaita, koska esimerkiksi punoitus ei näy tummalla iholla. Toiminnalliset oireet, kuten kutina tai akne, ovat samoja kaikissa ihotyypeissä.

Esteettiset iho-ongelmat ovat asia erikseen. Tumma läiskä saattaa muuttua tummalla iholla tummemmaksi, mikä on enemmän esteettinen kuin lääketieteellinen ongelma. Lääkäri ei siksi pysty olemaan avuksi asiassa.

Onko Malone Mukwenden projekti tuttu sinulle?
Kyseinen projekti ei ollut minulle tuttu etukäteen. Ymmärrän hyvin perusajatuksen ja -tarpeen, mutta tässä käsikirjassa on rajoitteensa. Vallitseva anglosaksinen lähestymistapa näkyy mahdollisesti tässäkin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa keskustelu helposti rodullistuu, mikä ohittaa neutraalin lääketieteellisen, tavallisiin ihosairauksiin keskittyvän keskustelun, johon esimerkiksi Ranskassa ollaan tottuneita.

Samanaikaisesti lääketieteellisissä kirjoissa ja julkaisuissa ei käsitellä tummaa ihoa kuin hyvin erikoisten ja harvinaisten sairauksien osalta. Jos lääkäreillä ei satu olemaan kokemusta tummien ihotyyppien sairauksista, heidän voi olla vaikea todentaa ihosairauksia tummilla ihotyypeillä. Pelkkien valokuvien perusteella niin lääkärin kuin potilaan on kuitenkin vaikea suoraan tulkita, mistä sairaudesta on kyse.

Iso osa tummempien ihotyyppien sairauksista ei juurikaan eroa muiden ihotyyppien ihosairauksista, eikä niitä ole vaikea hoitaa.
– Nicolas Kruger, ihotautilääkäri, Hus

Onko lääketieteellisissä opinnoissa ja koulutuksessa kehittämistarvetta asian suhteen?
Oleellista on poistaa myyttejä tummien ihotyyppien sairauksiin liittyen. Valtaosa ihosairauksista on samoja ihon väristä riippumatta, mutta niiden havaitseminen saattaa olla erilaista. Esimerkiksi Ranskassa keskustellaan siitä, pitäisikö skin of color -näkökulmaa ottaa huomioon lääkäreiden koulutuksessa ja jos, niin kuinka se tehtäisiin huomioiden myös monimuotoisuus- ja lakikysymykset.

Ihotautilääkärien koulutuksen kehittämisestä olisi hyvä aloittaa, koska oppimateriaaleissa on vain vähän perustietoa saatavilla. Koulutuksessa tulisi kertoa, mikä on normaali ihomuutos tummalla ihotyypillä ja mikä ei. Valtaosa ihosairauksista ihon väristä riippumatta on kuitenkin tavallisen iholääkärin hoidettavissa.

Tänä syksynä järjestämme ensimmäisen tumman ihon erityispiirteisiin keskittyvän luennon opiskelijoille. Ensisijaisesti keskittyisin ihotautilääkäreiden koulutukseen, minkä jälkeen myös yleislääkäreille voisi mahdollisesti järjestää koulutusta.

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki