Hallitusohjelmatavoitteemme on saada adoptio-ohjelma osaksi kansallista lapsistrategiaa

Suomen ensimmäinen adoptiolaki on vuodelta 1925 ja viimeisimmästä lakiuudistuksestakin pian seitsemän vuotta, mutta adoptiovisiota tai toimenpideohjelmaa ei maallamme ole ollut. Mielestämme siihen on saatava muutos, sillä sekä meillä että maailmalla ...

Suomen ensimmäinen adoptiolaki on vuodelta 1925 ja viimeisimmästä lakiuudistuksestakin pian seitsemän vuotta, mutta adoptiovisiota tai toimenpideohjelmaa ei maallamme ole ollut. Mielestämme siihen on saatava muutos, sillä sekä meillä että maailmalla on lapsia vailla pysyvää perhettä.

Lue lisää, miten adoptio-ohjelma voisi edesauttaa sitä, että Suomi on maa, jossa jokaisen adoptoidun on hyvä elää.

Adoptio-ohjelma osaksi kansallista lapsistrategiaa
Adoptiovisio 2035

Suomessa on noin 30.000 adoptoitua henkilöä, joista noin 5.000 on syntynyt muualla kuin Suomessa. Adoptioita toteutuu tällä hetkellä noin 400 vuosittain. Näistä puolet on perheensisäisiä adoptioita, neljännes ns. vieraslapsiadoptioita (~30 kotimaista, ~70 kansainvälistä) ja neljännes aikuisadoptioita. (Tilastokeskus, Valvira)
Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria on noin 18.000, joista huostaanotettuja noin 10.500 (THL).

Lisätietoa: Anu Uhtio, toiminnanjohtaja, 050 3535 952

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki