Avoimen adoption yhteys

Teksti: Piia Vanhatalo
Juttu on ilmestynyt lehdessä Adoptioperheet 3/13

Avoimesa adoptiossa yhteys lapsen ja biologisen vanhemman tai vanhempien yhteydenpito toteutuu sopimuksen mukaan. Adoptiolaki vuodelta 2012 tunnistaa adoptiolapsen oikeuden pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaan.

Avoin adoptio tuli lakiimme heinäkuussa 2012 (laki 22/2012 8 luku ”Adoptiolapsen oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa”). Käsite on suomalaisessa adoptiokulttuurissa vielä verraten vieras, mutta muualla maailmalla jo enemmän käytössä. Avoin adoptio tarkoittaa adoptiota, jossa toteutuu lapsen ja biologisen vanhemman tai vanhempien yhteydenpito sopimuksen mukaan. Yhteydenpidosta huolimatta syntymävanhempi luopuu vanhemmuudestaan ja vanhempain-oikeuksistaan, joten avoin adoptio on aina pysyvä ratkaisu. Avoin adoptio edellyttää, ettei yhteydenpito ole lapsen edun vastaista ja kaikki osapuolet haluavat sitä. Yhteydenpidosta laaditaan sopimus, jonka tuomioistuin vahvistaa.

Pysyvyys lapsen elämässä

Avoin adoptio voi olla vaihtoehto niille lapsille, jotka tarvitsevat pitkän perhesijoituksen. Pysyvän ratkaisun mahdollisuutta on aina syytä harkita. Tämä koskee sekä vauvaikäisiä, että myös vanhempia lapsia.

Lapsen oikeus eheään identiteettiin

Lapsella on oikeus tietää ja tuntea juurensa. Oman taustan ja tarinan tunteminen vahvistaa lapsen identiteettiä ja eheyttää minäkuvaa. Aikuisten velvollisuus on huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa tiedon taustastaan ikä- ja kehitystasoa vastaavalla tavalla. Avoin adoptio mahdollistaa lapselle merkityksellisten suhteiden säilymisen alusta saakka.

“Sopimuksen yhteyden-pidosta voi tehdä isovanhemman tai muun tärkeän henkilön kanssa. Mutta käräjäoikeus vahvistaa vain sopimuksen lapsen ja aikaisemman vanhemman välillä.”

Mahdollisuus biologiselle vanhemmalle

Avoin adoptio tarjoaa syntymävanhemmille mahdollisuuden säilyttää yhteyden lapseensa silloin, kun hän haluaa lapselleen pysyvän perheen. Avoin adoptio ja tieto yhdessä sovitusta yhteydenpidosta voi helpottaa syntymävanhemman päätöksen tekoa adoption suhteen.

Yhteydenpitoa turvallisesti ja lapsen etu huomioiden

Avoimessa adoptiossa erityisen tärkeää on lapsen edun arvioiminen. Yhteydenpito ei saa vaarantaa lapsen psyykkistä tai fyysistä kasvua tai hänen turvallisuuttaan. Yhteydenpidon tulee olla vanhempien vastuulla. Tärkeää on, että yhteydenpitoon liittyvää sopimusta tarkastellaan aika-ajoin sosiaalityön tuella.

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki