Mistä apua, kun lapsiperheen arki on kuormittavaa?

Kirjoittaja on Janika Kosonen, joka oli korkeakouluharjoittelijana Adoptioperheet ry:llä syksyllä 2021. Koulutukseltaan Janika on yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja hän viimeistelee sosiaalityön maisteriopintoja Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijän viransijaisuuksissa kunnallisessa aikuissosiaalityössä, ...

Kirjoittaja on Janika Kosonen, joka oli korkeakouluharjoittelijana Adoptioperheet ry:llä syksyllä 2021. Koulutukseltaan Janika on yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja hän viimeistelee sosiaalityön maisteriopintoja Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijän viransijaisuuksissa kunnallisessa aikuissosiaalityössä, lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa ja tuessa sekä lastensuojelupäivystyksessä.

 

Lapsiperheen arki voi olla ajoittain kuormittavaa ja kuka tahansa voi uupua. Arjen kuormittavuuteen on kuitenkin saatavilla apua ja uupumiseen olisikin hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä artikkelissa esitellään vaihtoehtoja sosiaalipalveluista, joista voit saada konkreettista apua arjen jaksamisen haasteisiin.

Kaikenlaiset ihmiset ja perheet voivat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä oman kuntansa sosiaalitoimeen selvittääkseen yhdessä sosiaalitoimen kanssa juuri omaan tilanteeseensa sopivia palveluja tai tukitoimia.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on konkreettista apua lapsiperheen arjessa. Palvelun alkaessa kotipalvelun työntekijän kanssa sovitaan perheen tarpeista ja toiveista palvelun suhteen. Kotipalvelun työntekijä voi esimerkiksi hoitaa lapsia perheen kotona, ulkoilla lasten kanssa, auttaa lastenhoidossa vanhempien asiointikäyntien ajan tai auttaa kodinhoidollisissa askareissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on ilmaista silloin, kun perheellä on aktiivinen asiakkuus kunnan sosiaalitoimessa. Kotipalvelua voi kuitenkin hankkia sosiaalitoimen kautta myös ilman asiakkuutta, jolloin kunta saattaa periä siitä ansiosidonnaisia palvelumaksuja. Voit tarkistaa kotipalvelun palvelumaksut omasta kunnastasi. Kotipalvelua voi hankkia kunnan tuottamana tai voit joissakin tapauksissa saada kunnastasi palvelusetelin kotipalvelun hankkimiseksi yksityiseltä palvelunantajalta.

Vapaaehtoisten tukea

OmaKamu ry välittää aikuisia vapaaehtoisia kavereita ensisijaisesti 4–14-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden elämänpiirissä on vähän luotettavia ja läheisiä aikuissuhteita. Kamut ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka antavat omaa aikaansa lapselle muutaman kerran kuukaudessa. Kamutoiminta alkaa kolmen kuukauden tutustumisajalla, jonka jälkeen toiminnan jatkamisesta voidaan sopia yhteisesti. Kamutoiminta soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa lapsi kokee yksinäisyyttä tai kaipaa vaihtelua arkeensa, tai joissa vanhemman voimavarat arjessa ovat vähäiset ja vanhempi toivoisi lapsensa elämään lisää luotettavia aikuisia. Voit ryhtyä kamuksi, jos olet tavallinen ja luotettava aikuinen, jolla on halu ja riittävät voimavarat olla mukana aikuista tarvitsevan lapsen elämässä.

Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekummit ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka osallistuvat lapsiperheen arkeen vahvistaen perheen hyvinvointia ja voimavaroja. Perhekummi tapaa perhettä tyypillisesti kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Perhekummitoiminta on suunnattu perheille ja vanhemmille, jotka kaipaavat vahvistusta vanhemmuuteen, kokevat itsensä yksinäisiksi tai väsyneiksi, joilla ei ole luonnollista tukiverkostoa samalla paikkakunnalla, tai joiden arki tuo mukanaan haasteita vanhemmuuteen tai parisuhteeseen. Perhekummi ei ole lasten- tai kodinhoitaja, vaan hänen kanssaan voi puuhastella arkisia asioita perheen kotona tai käydä esimerkiksi ulkoilemassa yhdessä. Perhekummitoiminnan tavoitteet määritellään yhdessä kunkin kummisuhteen alkaessa. Perhekummit ovat käyneet MLL:n perhekummikoulutuksen ja esittäneet rikosrekisteriotteen.

Maksullista lastenhoitoa ja kotiapua

Mannerheimin lastensuojeluliitolta voit hankkia lastenhoitoapua kaikkina vuorokauden aikoina. Perhe voi käyttää lastenhoitoapua omien tarpeidensa mukaan. Osa Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitajista hoitaa myös sairaita lapsia. Kaikki lastenhoitajat ovat käyneet Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämän lastenhoitokurssin. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset ja viimeisen vaiheen opiskelijat käyvät Mannerheimin lastensuojeluliiton perehdytyksen. Hoitajat ovat iältään 16–75-vuotiaita, heillä on voimassa oleva ammattivastuuvakuutus ja heiltä on tarkistettu rikosrekisteriote. Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitopalvelussa perhe toimii lastenhoitajan työnantajana.

Väestöliiton kotipalvelut välittävät ammattitaitoisia ja luotettavia työntekijöitä avuksi lasten hoitoon ja kodin askareisiin. Väestöliitosta voit tilata työntekijän myös erilaisiin perhejuhliin- ja tilaisuuksiin, joissa tarvitaan lastenhoitoapua. Väestöliiton lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista ja se välittää työntekijöitä pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan alueelle. Väestöliiton kotipalvelujen työntekijät ovat Väestöliiton toimintatapoihin perehdytettyjä, tuttuja, luotettavia ja kokeneita sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joilla on runsaan lastenhoitokokemuksen lisäksi monipuolista osaamista arjen kotitöistä. Useilla työntekijöillä on myös erityisosaamista vauvojen hoidosta, monikkoperheistä sekä erityistä tukea tarvitsevista lapsista.

Kehitysvammatuki 57 ry:n kotiparkki tarjoaa maksullista lastenhoitoapua perheiden alle 20-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen silloin, kun sisarukset ovat paikalla yhdessä perheen erityislapsen kanssa. Kotona asuville vaikeavammaisille ei ole palvelussa ikärajaa. Kotiparkin työntekijä tulee perheen kotiin hoitamaan ja ohjaamaan lasta perheen toiveet huomioiden. Kotiparkin toiminta-alue kattaa Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen, Tuusulan ja Keravan. Kotiparkki toimii maanantaista lauantaihin klo 8–24 välisenä aikana, ja sunnuntaisin ja pyhinä klo 8–18.

Muita palveluita

Pelastakaa Lapset ry on järjestänyt lomakotitoimintaa lapsiperheille jo 70 vuoden ajan. Voit hakea lapsellesi lomakotia, jos lapsellasi ei ole muuta lomanviettopaikkaa, eikä läheisverkoston tukea, tai perheelläsi ei ole esimerkiksi taloudellisista syistä mahdollisuutta loman viettoon. Lomakotitoiminta soveltuu parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille, joilla ei ole erityistarpeita. Lomakoteja tarjotaan perheille, joilla ei ole sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta. Voit myös itse ryhtyä lomakodiksi lapselle Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Lomakodit ovat tavallisia vapaaehtoisia perheitä tai aikuisia, jotka ovat käyneet Pelastakaa Lapset ry:n valmennuksen. Tärkeintä on halu auttaa lapsiperheitä ja viettää lapsen kanssa aikaa antaen lapselle läsnäoloa, huolenpitoa ja yhteisiä kokemuksia.

Tukiperhetoiminta on lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun järjestämää tukea erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi vaativassa elämäntilanteessa. Palvelun myöntää tukea tarvitsevan perheen kunta ja se on perheelle maksutonta. Palveluun hakeudutaan lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kautta. Voit olla itse yhteydessä kuntasi sosiaalitoimeen ja pyytää palvelutarpeen arviointia (SHL 1301/2014 35§ yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi). Tukiperhe on tavallinen perhe, jossa lapsi viettää tyypillisesti noin yhden viikonlopun kuukaudessa, jolloin vanhemmat saavat hengähdystauon kuormittavasta arjesta. Tukiperhe eroaa sijaisperheestä siinä, että sijaisperhe tarjoaa kokoaikaisen, vakaan ja turvallisen kodin huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee.

Tukiperheistä on Suomessa valtava pula ja sellaista haluavan tulee usein olla itse aktiivinen sopivan perheen löytämiseksi. Voit ryhtyä tukiperheeksi, jos elämäntilanteesi on vakaa ja olet valmis sitoutumaan tukiperhevanhemmuuteen. Tukiperheenä voi toimia yksin tai yhdessä puolison kanssa. Tukiperheellä voi olla omia lapsia tai se voi olla lapseton. Tärkeintä on, että tukiperheellä on aikaa ja tilaa vieraillekin lapsille, halua ja edellytyksiä vastata lapsen tarpeisiin, myönteinen elämänasenne sekä kyky keskustella vaikeistakin asioista. Tukiperheitä kouluttaa muun muassa SOS-lapsikylä ja Pelastakaa Lapset ry.

Ammatillinen tukiperhe on perhe, jossa vähintään yhdellä vanhemmalla on soveltuva sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Ammatilliset tukiperheet toimivat tukiperheenä lapsille, joilla on erilaisia erityistarpeita, joihin ammatillinen tukiperhe osaa paremmin vastata. Ammatillisena tukiperheenä toimiminen on kuitenkin hyvin samankaltaista kuin tavallisena tukiperheenä toimiminen. Ammatillista tukiperhettä haetaan samalla tavalla kuin tavallistakin tukiperhettä.

Tukihenkilö voidaan järjestää sosiaalipalveluna erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle helpottamaan perheen kuormitusta ja tukemaan perheen arjen sujumista sekä lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Tukihenkilö on luotettava aikuinen, joka viettää aikaa lapsen tai nuoren kanssa, voi viedä tätä harrastuksiin, auttaa koulunkäynnissä tai tukea itsenäistymisessä. Tukihenkilö voi auttaa myös perhettä navigoimaan monimutkaisessa palvelujärjestelmässä. Tukihenkilö tapaa tuettavaa lasta tai nuorta tämän omassa elinympäristössään yhteisen tekemisen merkeissä. Tukihenkilön saamiseksi noudatetaan samanlaista palvelupolkua kuin tukiperheen hakemisessa oman kunnan sosiaalitoimesta. Tukihenkilö voi olla vapaaehtoinen tehtävään perehdytetty luotettava aikuinen tai ammatillinen tukihenkilö, jolla on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus.

Pelastakaa Lapset ry:n ehkäisevä tukiperhetoiminta on tarkoitettu varhaisen tuen tarpeeseen. Toimintaa ei järjestetä kaikkien kuntien alueella. Niissä kunnissa, joissa toimintaa ei järjestetä, voit ottaa yhteyttä oman kuntasi sosiaalitoimeen. Kunnissa, joissa toimintaa järjestetään, ehkäisevää tukiperhettä voi hakea suoraan Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistosta, eikä se edellytä sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta. Ehkäisevää tukiperhettä voi hakea esimerkiksi silloin, jos perheellä on puutteellinen tukiverkosto tai vanhempi kaipaa tukea omaan jaksamiseensa. Toiminnan kautta lapsi saa lisää turvallisia aikuisia elämäänsä ja mielekästä tekemistä. Sopivaa perhettä voi joutua odottamaan. Vanhemmat voivat itse olla aktiivisia sopivan perheen etsimisessä ja myös perheen tuttavaperhe voi toimia ehkäisevänä tukiperheenä lapselle.

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki