Lämna bort masker och fasader

Sabina Söderlund-Myllyharju är ledare för lokalgruppen Vuxna adopterade i huvudstadsregionen och styrelsesuppleant i Adoptivfamiljer rf Vissa människor anser att jag inte borde låta mitt förflutna få så stor plats i … Läs mer

Kommentar till illegala adoptioner

De aktuella diskussionerna kring internationella adoptioner och illegala handlingar i såväl Nederländerna som Sverige har hos Sabina Söderlund-Myllyharju, vuxen internationellt adopterad, lyft funderingar gällande den egna adoptionsbakgrunden och hur adoptionspraxisen idag ser ut. Denna text … Läs mer

Tjänster efter adoptionen på interpedia

Stödtjänster efter adoptionen eller post-adoptionsservice är en lagstadgad service som alla som är adopterade har rätt till. Enligt adoptionslagen ska adoptionsrådgivningen erbjuda stöd åt barnet och föräldrarna efter adoptionen. Adoptionstjänstorganet … Läs mer

Kommentar till illegala adoptioner

De aktuella diskussionerna kring internationella adoptioner och illegala handlingar i såväl Nederländerna som Sverige har hos Sabina Söderlund-Myllyharju, vuxen internationellt adopterad, lyft funderingar gällande den egna adoptionsbakgrunden och hur adoptionspraxisen … Läs mer

Så var de detta med rasism

Mary Juusela är journalist, föreläsare och grundare av Lika Olika-metoden. Hon adopterades från Indien till finländska föräldrar och är uppvuxen i Sverige. Så var det detta med rasism. Igen. Ibland … Läs mer

Min erfarenhet av dna-test

Jag har länge varit väldigt intresserad i olika frågor kring både identitet och etnicitet, och framförallt i deras olika kombinationer. Till exempel har jag alltid identifierat mig som en finländare, eller i ibland … Läs mer

Adoption och barnhandel

Vi träffade Eva Biaudet, adoptivmamma, riksdagsledamot och f.d. specialrepresentant för bekämpning av människohandel i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, för att höra hur hon reflekterar kring adoption … Läs mer

Hälsans rörelse och gränser

Hur hälsa förknippas med vägen till adoptivföräldraskapet och med väntan på ett barn med speciella behov. Syftet med den vårdvetenskapliga magistersavhandlingen var att studera väntande adoptivföräldrars erfarenheter av den internationella … Läs mer