Kommentar till illegala adoptioner

De aktuella diskussionerna kring internationella adoptioner och illegala handlingar i såväl Nederländerna som Sverige har hos Sabina Söderlund-Myllyharju, vuxen internationellt adopterad, lyft funderingar gällande den egna adoptionsbakgrunden och hur adoptionspraxisen idag ser ut. Denna text … Läs mer

Tjänster efter adoptionen på interpedia

Stödtjänster efter adoptionen eller post-adoptionsservice är en lagstadgad service som alla som är adopterade har rätt till. Enligt adoptionslagen ska adoptionsrådgivningen erbjuda stöd åt barnet och föräldrarna efter adoptionen. Adoptionstjänstorganet … Läs mer