Adoption – ett drama för tre parter

Rubriken har jag lånat av Lotta Landerholm, psykolog och psykoterapeut som bl.a. skrivit boken  Adopterad – lämnad, vald och sedan. I mitt arbete som adoptionskurator möter jag oftast två av de tre i dramat, adoptivföräldrarna och den adopterade. De biologiska föräldrarna finns ändå med i triangeln i mötet med adopterade och adoptivföräldrar oavsett hur lite eller mycket information man har om dem.

När tankarna går till de biologiska föräldrarna kan det hända att vi som adoptivsökande och adoptivförälder ser dem som ett hot. Tänk om mitt barn inte upplever mig som förälder? Tänk om de biologiska föräldrarna tar alltför stor plats i vårt familjeliv? Vore det inte bättre att man inte vet något om dem? Tankar som är helt mänskliga och t.o.m. naturliga. Tänk ändå på att smärtan du upplever idag troligtvis är styrkan du känner i morgon.

Det är självklart att vi vill vara ”de riktiga föräldrarna” för våra barn. Vår längtan att bli förälder har varit så stor. Det betyder ändå inte att barnets biologiska föräldrar inte får finnas med.  Vi behöver inte tävla med dem eller fylla den plats som är deras. De har sin viktiga plats i adoptivbarnets liv och vi adoptivföräldrar har vår. Någon idealisering av de biologiska föräldrarna behöver och ska vi ändå inte göra.

Min personliga erfarenhet är, att ju äldre mina barn blivit desto större plats har de biologiska föräldrarna fått i mitt liv som adoptivförälder. Jag tänker på dem ofta och känner stor tacksamhet över att deras barn också är mina barn och samtidigt kan jag känna en sorg över att de inte fick möjligheten att se sina barn växa upp och bli vuxna. I stunder av glädje och lycka med barn och barnbarn händer det att jag i tankarna går till de biologiska föräldrarna och önskar att de kunde få ta del av detta.  Bekymren och utmaningarna tror jag att jag gärna skulle vilja bespara dem ifrån. Öppen adoption ger en möjlighet för dramats alla tre parter också efter adoptionen. En möjlighet men också en utmaning.

 

Adoptionskurator Kerstin Rauma har yrkesmässigt kunnande inom adoptionsområdet och en lång personlig erfarenhet som adoptivförälder.

 

Miten puhua luontevasti adoptiosta, taustasta ja syntymävanhemmista? Lue tietoa sivustoltamme lehtiartikkelit aiheesta!

Adoptiosta puhuminen kotimaan adoptioperheissä 1/4 – Askelmerkkejä avoimuuteen

Adoptiosta puhuminen kotimaan adoptioperheissä 2/4 – Löytöretkellä leikki-ikäisen kanssa

Adoptiosta puhuminen kotimaan adoptioperheissä 3/4 – Hyväksyntää ja oivalluksia

Adoptiosta puhuminen kotimaan adoptioperheissä 4/4 – Teini tarvitsee tukea