Tjänster efter adoptionen på Interpedia

Stödtjänster efter adoptionen eller post-adoptionsservice är en lagstadgad service som alla som är adopterade har rätt till. Enligt adoptionslagen ska adoptionsrådgivningen erbjuda stöd åt barnet och föräldrarna efter adoptionen. Adoptionstjänstorganet ska i sin tur tillhandahålla dokumentation och information om adoptionen samt erbjuda stöd. Men vad annat innefattar de tjänster efter adoptionen som adoptionstjänstorganen ger? 

På Interpedia är vi två personer som arbetar deltid med tjänster efter adoptionen. När någon kontaktar oss börjar vi alltid med att kartlägga vad det är som personen önskar att få hjälp med. De allra vanligaste frågorna handlar om att personen vill se sina adoptionsdokument, att utreda sin bakgrund och få information om sina biologiska släktingar eller att få hjälp med att ordna en rotresa. I de flesta fall börjar vi med att träffa personen eller familjen på Interpedias kontor så att vi i lugn och ro kan gå igenom situationen och diskutera hur vi ska fortsätta. Vi som jobbar med tjänster efter adoptionen har tystnadsplikt, vilket betyder att allt det vi pratar om inte sprider sig utanför våra väggar. 

Arkivering av dokument

Adoptionsdokumenten arkiveras på Interpedias kontor i 100 år. Dokumenten är till för den adopterade och hennes/hans barn och barnbarn för att få information om sin bakgrund. De dokument som finns hos oss är ofta samma dokument som familjen har fått i och med adoptionsprocessen, men ibland kan det hända att det finns något dokument som familjen inte har, eller så har familjen dokument som vi inte har. Den adopterade har rätt att få kopior på de dokument som finns arkiverade om den egna processen.  

Min bakgrund?

Om någon önskar att få veta mera om sin bakgrund och biologiska släktingar kan vi försöka reda ut ifall det finns möjlighet att från det land som personen är adopterad från få någon information. En del av våra samarbetsländer har enheter för tjänster efter adoptionen dit man kan skicka in ansökningar om att få den information som finns tillgänglig. Det är ofta ganska långa köer på enheterna vilket gör att det kan ta länge att få svar. 

Rotresor

En rotresa kan betyda väldigt många olika saker beroende på vem man frågar. För någon kan det vara en resa där man tittar på sevärdheter, upplever kulturen och smakar på maten, som på en vanlig turistresa. En rotresa kan också innebära att man besöker det barnhem där man tillbringade sin första tid i livet eller så kan det vara en resa där man letar efter sina biologiska släktingar i hopp om att få lära känna sina rötter och eventuellt träffa släktingarna. Det finns inte bara en tidpunkt som är rätt för en rotresa. För någon kan den rätta tidpunkten vara i barndomen, för någon i tonåren och för någon i vuxen ålder. Alla dessa typer av rotresor är lika bra och lika värdefulla, det viktigaste är att det ska kännas bra för den som gör resan. 

Tjänsterna efter adoptionen är mycket individuella processer och det är viktigt att komma ihåg att ingen process går att jämföra med en annan. Vi utgår alltid från individen och individens önskemål och skräddarsyr därefter processen så att resultatet blir så bra som möjligt för individen i fråga. Ofta bottnar frågorna i funderingar över den egna identiteten; Vem är jag? Vi försöker på alla sätt vi kan stöda personen i att hitta svar på dessa frågor. Alla känner inte alls behov av tjänster efter adoptionen och det är självklart lika bra det också. 

Vi finns till för att i både stora och små frågor hjälpa och stöda den som vill ha tjänster efter adoptionen. Tveka inte att ta kontakt! 

Linn Ahlfors
Organisationsplanerare
Interpedia