Verkkovapaaehtoinen ohjaa chat-keskusteluja

En muista, kuinka vuosia sitten päädyin chat-ohjaajakoulutukseen, huomasinko itse ilmoituksen vai oltiinko minuun Adoptioperheistä yhteydessä. Joka tapauksessa olen valtavan iloinen, että osallistuin koulutukseen ja ilmoittauduin niiden vapaaehtoisten joukkoon, jotka chat-ohjauksia ...

En muista, kuinka vuosia sitten päädyin chat-ohjaajakoulutukseen, huomasinko itse ilmoituksen vai oltiinko minuun Adoptioperheistä yhteydessä. Joka tapauksessa olen valtavan iloinen, että osallistuin koulutukseen ja ilmoittauduin niiden vapaaehtoisten joukkoon, jotka chat-ohjauksia tekevät.

Kiinnostukseni vapaaehtoistoimintaan ja erityisesti chattien ohjaamiseen syntyi ensimmäistä adoptiolastamme odottaessa. Odotus oli pitkä. Välillä epätietoisuus asioiden etenemisestä ja tuska ajan hitaasta kulumisesta nostattivat tarpeen puhua adoptioon liittyvistä asioista muiden samassa tilanteessa olevien kanssa – myös anonyymisti. Kanavia tämän kaltaiseen vertaistukeen ei tuohon aikaan juurikaan ollut toisin kuin esim. aktiivisia Facebook-ryhmiä. Kun siis tuli mahdollisuus chat-ohjaajakoulutukseen, oli siihen osallistuminen minulle itsestään selvää.

Ensimmäistä kertaa koulutukseen osallistuessani olivat kokoontumiset kasvotusten vielä normaali toimintatapa. Koulutus järjestettiin yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöjen kanssa. Yhteiskoulutus antoi mahdollisuuden tutustua eri järjestöjen vertaistuen tarpeiden teemoihin ja erityispiirteisiin. Painotus koulutuksessa oli chat-alusta sekä verkkokeskusteluun liittyvä etiketti ja perusperiaatteet. Ajan saatossa järjestelmä on vaihtunut ja uuden järjestelmän koulutus tapahtui sittemmin tutuksi tulleella etämallilla. Itse alustan käyttäminen on helppoa, kuka tahansa oppii sitä käyttämään!

Chat-teemat vaihtelevat adoptio-odotuksesta kiintymyssuhteen muodostumiseen, kotimaan adoptiosta kv-adoptioon, erityistarpeisista lapsista avioeroon ja moneen muuhun. Teemoja sovitaan kerrallaan noin puoleksi vuodeksi ja me vapaaehtoiset saamme valita, mihin osallistumme. Osa valitsee chat-vuoron teeman mukaan, osa sopivan ajankohdan perusteella. Chattiä ei tarvitse ohjata yksin, aina on kaveri paikalla. Jos tulee yllättäviä esteitä, tuuraajat löytyvät aina joustavasti!

Koskaan ei voi etukäteen tietää, kuinka moni keskusteluun osallistuu. Välillä keskustelu on erittäin vilkasta ja osallistujia useita, toisinaan tilanne on aivan päinvastainen, jolloin ohjaajan rooli korostuu. Hiljaisistakin chateistä voi yhtäkkiä saada aktiivisen esittämällä osallistujille kysymyksiä tai kertomalla teemaan liittyen omista kokemuksistaan. Ohjatessa meillä kaikilla on oma henkilökohtainen nimimerkki, joten kenenkään ei tarvitse olla huolissaan anonymiteetistään.

Adoptioperheet pitää meistä chat-ohjaajista hyvää huolta. Koskaan ei ole ollut sellaista tunnetta, että osallistuminen on pakollista. Päinvastoin meitä on kannustettu pitämään taukoa aina, kun vapaaehtoistoiminta alkaa kuormittaa tai se ei muuten tunnu omaan arkeen sopivalta. Adoptioperheiltä saa myös apua ja vinkkejä, mikäli niitä tarvitsee. Yhteisessä ryhmässä voimme myös ideoida tulevia chat-teemoja ja miettiä vaikkapa keinoja keskustelujen aktivoimiseen liittyen. Adoptioperheiden ylläpitämät oppaat ja verkkosivuilta löytyvä aineisto ovat osoittautuneet chateissä hyvin tarpeelliseksi.

Nykyään koen olevani chat-ohjaajana konkari, sillä olen istunut ohjaajan puikoissa lukuisia kertoja useiden vuosien ajan. Olen erikoistunut tiettyihin teemoihin, joissa tunnen voivani toimia chat-ohjaajan roolin lisäksi kokemusasiantuntijana. Toisinaan pysähdyn miettimään, onko minulla vielä annettavaa verkkovertaisena. Vastaus on ollut joka kerta myöntävä. Vaikka ohjaaja toisinaan jää sivustakatsojan rooliin, kun aktiiviset keskustelijat vievät keskustelua haluamaansa suuntaan, tunnen olevani oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ilman ohjaajaa keskustelu ei välttämättä ollenkaan käynnistyisi.

Erityisiä ilon tunteita koen silloin, kun pystyn korjaamaan keskustelussa esiin tulleen väärän olettaman faktalla tai yksi keskusteluun osallistuja pystyy kertomaan omaan kokemukseensa pohjautuen jotain lohduttavaan muille keskustelussa mukana oleville. Samalla voi kartuttaa myös omaa tietämystä monista asioista, kuten esim. erityistuentarpeisista lapsista, joista minulla ei muuten olisi yhtä kattavasti ymmärrystä. Kaksisuuntaisuus on ehdottomasti yksi vapaaehtoistoiminnan parhaista puolista.

Kun chat-ohjaajille suunnattuja koulutuksia seuraavan kerran järjestetään, hyppää rohkeasti mukaan!

Terkuin,

Verkkovapaaehtoinen nimimerkillä Arrabiata

————————————————————————

Kiinnostuitko verkkovapaaehtoisena chat-ohjaajana toimimisesta?

Ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan asiantuntijaan:

[email protected]

p. 045 186 9300

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki