Rekrytering och utbildning för mentorer

Rekryteringsprocessen för mentorer har två faser. Mentorerna intervjuas per telefon varefter de sökande förväntas genomgå utbildningen, som varar över ett veckoslut (7+7h). Utbildningarna arrangeras både på distans samt på olika orter som närutbildning några gånger om året, på finska och svenska. Utbildningsorterna väljs ut enligt var de sökande är bosatta. Skolningen är internativ, reflektiv och diskuterande. Under helgen har deltagarna chansen att ställa frågor, diskutera och göra konkreta övningar tillsammans. Utbildningen är avgiftsfri.

Målet med utbildningen är att säkerställa alla deltagare ett jämlikt utgångsläge för mentorskapet. Efter utbildningen har mentorn verktyg att arbeta tillsammans med adepten, tillägna sig mentorrollen och utvecklas i den. Mentorn lär sig bli medveten om sina egna resurser och ta tillvara dem. Därtill får mentorerna praktisk kunskap om centrala teman som är aktuella för bemötande av målgruppen.

För att bli utvald till mentor bör den sökande delta i skolningen i sin helhet. Detta förutsätts för att alla sökanden ska ha samma förutsättningar att agera som mentor. Utbildningen är en del av rekryteringen och således är det tyvärr inte möjligt att delta på distans i en närutbildning.

I samband med närutbildningarna bjuds deltagarna på morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Vi erbjuder vid behov glutenfritt, laktosfritt och vegetariskt/veganskt alternativ. Organisationen ersätter resekostnader för långväga resenärer enligt förmånligaste allmänna transportmedel och erbjuder chans till övernattning på Omena-hotelli (två personers rum). Reseersättningsblanketter delas ut i samband med utbildningarna.

Att delta i skolningen förbinder dig inte än till verksamheten. Deltagarna har möjligheten att under skolningens gång känna efter och fundera ifall rollen som mentor känns lämplig.

Teman för utbildningen

  • Adoptivfamiljer rf som organisation
  • Vad är frivillig- och mentorverksamhet?
  • Mentorverksamhet som stödmodell
  • Öppenhet kring adoption- stöd efter adoptionen och betydelsen av rötterna
  • Bemötande- våga prata om psykisk hälsa 
  • Eventuella utmaningar inom mentorverksamheten
  • Att vara mentor- Adoptivfamiljer rf:s mentor berättar
  • Växelverkan och dialog- hur vara närvarande, diskutera och lyssna? 
  • Mentorsrollen; den egna erfarenhetsexpertisen- och bakgrunden samt gränsdragning i arbetet med adepten 

Utbildningar

Hösten 2021
25-26.9 Finskspråkig utbildning på distans
30-31.10 Svenskspråkig utbildning på distans

 

Vintern och våren 2021

30-31.1. Utbildning på distans (finskspråkig)

6-7.2. Utbildning på distans (finskspråkig)

27-28.3 Utbildning på distans (tvåspråkig eller svenskspråkig)

 

Hösten 2020

19-20.9 Distansutbildning via Zoom (finskspråkig)

3-4.10 Distansutbildning via Zoom (svenskspråkig)

14-15.11 Distansutbildning via Zoom (finskspråkig)

 

På grund av läget gällande coronviruset arrangeras utbildningarna i nuläget på distans. 

Ifall du har frågor eller vill höra mer om verksamheten, tveka inte att kontakta oss!

Sök med som mentor!

X