Ansök om en mentor

Efter som finansieringen av mentorverksamheten har avslutat undersöker vi nu andra möjligheter att fortsätta mentorverksamheten. Tyvärr kan föreningen inte utbilda eller ansöka nya mentorer under tiden. Befintliga mentorskapsrelationer kommer dock att fortsätta tills vidare.

Skulle du önska dig en mentor?

”Jag hörde en bekant prata om mentorverksamheten och det väckte mitt intresse. Jag bekantande mig med verksamheten närmare och beslöt mig för att söka med. Jag var i behov av att få prata och bolla tankar på tumanhand och konfidentiellt med någon, som har liknande erfarenheter och förstår vad jag pratar om. Till en början var jag lite nervös, men nu kunde jag inte vara mer nöjd att jag sökte med! Verksamheten är väl uppbyggd och koordinerad. Och min mentor är fantastisk!  Jag har fått just det stöd jag saknade tack vare verksamheten och träffarna har varit roliga och avslappnade. Jag vet att jag kan prata om allt med min mentor, som varit en trygg och pålitlig medvarandrare och -människa för mig.”

Skulle du önska dig någon med liknande erfarenheter att prata med, bolla tankar och funderingar kring ditt liv och adoption? Mentorverksamheten erbjuder möjligheten till att spendera tid och dela tankar med en trygg och pålitlig jämlike. Verksamheten baserar sig på de vuxna adopterades och adoptivföräldrarnas erfarenhetsexpertis. Mentorerna är myndiga, trygga, pålitliga, empatiska personer, som har personlig erfarenhet av adoption och har blivit intervjuade samt genomgått utbildning inför sitt uppdrag. Mentorn erbjuder stöd på sitt eget individuella och unika sätt genom att lyssna, vara närvarande och diskutera. Med mentorn kan du konfidentiellt dela dina funderingar kring till exempel din vardag och ditt liv, relationer, funderingar kring identitet, rötter, den biologiska släkten, din adoptionsbakgrund, adoptionsprocessen och väntan av barnet, föräldraskap eller eventuella utmaningar. Mentorparet träffas i genomsnitt en gång i månaden och besluter själva hur de lägger upp den gemensamma tiden t.ex. genom att diskutera över en kopp kaffe, sporta, åka på en utflykt eller gå på en promenad. Verksamheten anpassas och skräddarsys att besvara adeptens önskan och behov av stöd.

Mentorverksamhetens syfte är inte att ersätta professionellt stöd utan ger dig möjligheten att med låg tröskel spendera tid och diskutera med någon som förstår och har liknande erfarenheter. Mentorn kan också följa med som stöd t.ex. då den adopterade träffar sin biologiska släkting för första gången eller besöker post-adoptionsservicen för att läsa sina adoptionshandlingar.

Du kan ansöka om en mentor ifall du själv är adopterad, adoptivförälder eller planerar att bilda familj genom adoption eller har redan inlett processen. Även övriga anhöriga är varmt välkomna att ta kontakt. Du kan också söka med som familj eller ett par. Ifall du är minderårig, är det önskvärt att din vårdnadshavare är medveten om att du sökt med. Ifall du önskar stöd gällande detta, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper till! För mentorer som har en minderårig adept, kollas utdrag från brottsregistret.

Verksamheten är landsomfattande och avgiftsfri.

 

Skulle du önska dig någon med liknande erfarenheter att prata med? Fyll i ansökningsblanketten, så kontaktar vi dig!

Ansökningsprocessen

  1. Fyll i ansökningsblanketten och vänta på kontakt

Fyll i ansökningsblanketten på vår hemsida noggrant och berätta om dig själv. Ansökningar behandlas konfidentiellt, varefter vår personal kommer att kontakta dig via e-post och boka tid för en telefonintervju med dig.

2. Telefonintervju

Under intervjun pratar du konfidentiellt med medarbetaren och berättar t.ex. om dina stödbehov såväl som dina önskemål och förväntningar angående aktiviteten. Under samtalet berättar medarbetaren mer om verksamhetens ramar, mentorns roll och mentor relationen. Diskussionen tar cirka 30 minuter.

3. Match

Vi anstränger oss att hitta den rätta mentorn för alla sökande. När en matchning hittas kommer vår anställd att kontakta dig och berätta om mentorförslaget. Om förslaget är positivt kommer ett datum för den inledande diskussionen att komma överens.

4. Inlednings diskussion

Inlednings diskussionen hålls antingen på Adoptivfamiljer rf -kontor i Helsingfors eller via videosamtal. På mötet finns närvarande mentorn/mentorerna, adept/adepter och aktivitetsmedarbetaren. Under mötet lär mentorparet/gruppen känna varandra och tillsammans planerar vi på målen och gemensamma regler för paret/gruppen.

5. Verksamheten börjar

I samband med inlednings diskussionen kommer en tid att avtalas för det första mötet med mentorparet/gruppen. Varje mentorrelation är unik och tillsammans bygger ni sådan relation som ni vill. Trevliga och givande stunder med mentorskap!

X