Mentoritoiminta

Mentorihankkeen (rahoituksen) päätyttyä kartoitamme tällä hetkellä muita mahdollisuuksia jatkaa mentoritoimintaa. Valitettavasti tällä välin yhdistys ei etsi eikä pysty kouluttamaan toimintaan uusia mentoreita tai solmimaan uusia mentorisuhteita. Jo käynnissä olevia mentorisuhteita jatketaan toistaiseksi.

Henkilökohtaista vertaistukea adoptoiduille, adoptioperheille ja -odottajille valtakunnallisesti

Välillä voidaan jutella vaikeammistakin asioista, välillä taas nauretaan.

Ajatusten ja tunteiden jakaminen saman kokeneen kanssa voi joskus tuntua helpommalta. Mentoritoiminnassa tehtävään perehdytetty kokemusasiantuntija toimii tukena adoptiopolun ja elämän eri vaiheissa. Toiminta on suunnattu eri-ikäisille adoptoiduille, adoptio-odottajille tai adoptiota harkitseville sekä jo adoption kautta perheellistyneille. Toiminta tarjoaa matalan kynnyksen tukea adoptiopolun eri vaiheisiin valtakunnallisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Mentorointia on myös tarvittaessa mahdollista saada englanniksi. Mentoritoiminta perustuu henkilökohtaiseen ja luottamukselliseen vertaistukisuhteeseen mentorin ja mentoroitavan (aktorin) välillä.

Mentoreina toimivat tavallisen ihmisen taidoin ja tavoin sekä aikuisia adoptoituja, että adoptiovanhempia, jotka on perehdytetty tehtäväänsä. Mentori on täysi-ikäinen, välittävä, tasapainoinen vertainen ja vierellä kulkija, joka tarjoaa tukea omalla ainutlaatuisella tavallaan kuuntelemalla ja keskustelemalla. Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden viettää aikaa ja jakaa ajatuksia luotettavan vertaisen kanssa. Toiminta on maksutonta.

Jokaisen adoptiotarina, kokemus ja tausta on ainutlaatuinen ja myös tuen tarve on hyvin yksilöllinen. Se saattaa aktivoitua eri elämänvaiheissa tai nivelkohdissa, kuten esimerkiksi aikuisuuden kynnyksellä, perheellistyessä, tai lapsen aloittaessa päivähoidossa tai koulussa. Mentoroitavaksi voivat hakeutua kohderyhmään kuuluvat, jotka toivovat henkilökohtaista vertaistukea sekä jonkun, jonka kanssa jutella luottamuksellisesti omiin pohdintoihin ja elämään liittyen. Puhumalla asioista vertaisen kanssa on mahdollista löytää uusia näkökulmia, voimavaroja ja ratkaisuja.  

Mentoripari tapaa toisiaan noin kerran kuussa, mutta toimintamallia sovelletaan aina aktorin toiveisiin ja tuen tarpeeseen sopivaksi. Mentorointi voi tapahtua etäyhteyksien välityksellä, lähitapaamisten kautta tai hybridimallia hyödyntäen, jossa on sekä etä- että lähitapaamisia toiveiden mukaisesti. Tukipari päättää itse miten yhteisen aikansa viettävät. Mentorin kanssa voi esimerkiksi jutella kahvikupin äärellä, lähteä metsäretkelle, keilaamaan tai kävelylle.
Mentori voi myös esimerkiksi lähteä mukaan tueksi, kun adoptoitu tapaa biologisen sukulaisen ensi kertaa tai käy palvelunantajalla adoption jälkeisessä tuessa tai neuvonnassa. Mentoritoiminta ei korvaa ammattilaisten tarjoamaa tukea, vaan tarjoaa sinulle mahdollisuuden viettää aikaa toisen vertaisen kanssa, joka ymmärtää mistä puhut.

Jokaisen adoptiotarina, kokemus ja tausta on ainutlaatuinen ja myös tuen tarve on hyvin yksilöllinen.

  • Sanni Lehtonen
    Sanni Lehtonen Järjestötyöntekijä

    050 543 2674

     

     

X