Koulu

Koulun aloittaminen on tärkeä vaihe adoptiolapsen elämässä. Adoptioperheet toivovat usein opettajilta ymmärrystä esimerkiksi kielen kehityksestä, oppimisvaikeuksista, rasismiin puuttumisesta ja kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen sopeutumisesta.

Näille sivuille olemme koonneet aineistoja, jotka edesauttavat kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kun ymmärrät adoptioon liittyviä asioita, helpottuu myös yhteistyö vanhempien ja lapsen kanssa. Tervetuloa hakemaan tietoa hyvistä käytännöistä ja tukimuodoista, jotta lapsi voi kukoistaa koulussa!

Neuvoja ja ohjausta

Lastenkirjojen kautta adoptio tutuksi

Lastenkirjat ovat hyvä tapa käsitellä erilaisia aiheita. Niissä asiat on yleensä selitetty aika yksinkertaisesti, ja näin kenenkään yksittäisen oppilaan ei tarvitse kertoa juuri omaa tarinaansa.

Tutustu listaukseemme adoptiota käsittelevistä lastenkirjoista!

Adoptioluennot opettajille

Adoptioluennot opettajille on kolmiosainen luentosarja adoptiosta peruskoulun opettajille. Luentosarja soveltuu myös muille, jotka hyötyvät adoptiotietoudesta, kuten varhaiskasvattajille, adoptiovanhemmille, adoptionhakijoille sekä adoptiotyön ammattilaisille.

Videoidussa luentosarjassa luennoitsijana toimii Sanna Mäkipää. Hän on terveystieteiden maisteri (TtM), kouluttaja, työnohjaaja STOry ja Brain-Based Coach.

Luentosarja on valmistettu yhteistyössä Yhteiset Lapsemme ry:n, Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n ja Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän kanssa.

X