Kotimaan adoptoitujen neuvonta- ja jälkipalvelut

Kuka voi ottaa yhteyttä? Adoptioperhe ja syntymävanhempi ovat velvoitettuja ja oikeutettuja adoptioneuvontaan adoptioprosessin aikana. Heillä on oikeus tukeen myös adoptiopäätöksen jälkeen. Jos adoptoitava on sen ikäinen, että hänen kanssaan voidaan keskustella, ...

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Adoptioperhe ja syntymävanhempi ovat velvoitettuja ja oikeutettuja adoptioneuvontaan adoptioprosessin aikana. Heillä on oikeus tukeen myös adoptiopäätöksen jälkeen. Jos adoptoitava on sen ikäinen, että hänen kanssaan voidaan keskustella, myös hän osallistuu adoptioneuvontaan, jossa selvitetään hänen suhtautumistaan adoptioon. Adoptiota ei yleensä voida vahvistaa ilman adoptiolapsen suostumusta, jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta. Adoptoidulla ja hänen huoltajallaan sekä adoptoidun kuoltua hänen jälkeläisellään ja tämän huoltajalla on oikeus saada maksutta adoptiotiedot niitä arkistoivalta taholta sekä tukea saatujen tietojen läpikäymiseen.

Maksaako neuvonta?

Adoptioneuvonta on maksutonta, mutta lisäyhteydenotot ulkomaille maksavat. Adoption jälkeinen neuvonta (sosiaalityöntekijän kanssa käytävät keskustelut sekä asiakirjoihin tutustuminen ja niiden tulkintaan liittyvä tuki) on adoption osapuolille maksutonta palvelua. Taustaansa selvittävälle sen sijaan tulee kuluja kansainvälisistä yhteydenotoista, pyydetyistä lisäselvityksistä, mahdollisista käännöspalveluista ja juurimatkoista.

Mihin ottaa yhteyttä?

Pelastakaa Lapset ry hoitaa sekä kansainvälisiä että kotimaan adoptioita. He järjestävät adoptioneuvontaa, adoptiopäätöksen jälkeistä tuki- ja neuvontapalvelua sekä kansainvälisiä jälkipalveluita. Adoptioneuvontaa antavia sosiaalityöntekijöitä on kaikissa järjestön aluetoimistoissa. Adoptioneuvonta on kuntien rahoittamaa.

Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmä järjestää sekä adoptioneuvontaa että jälkipalveluita. Heidän toimintansa palvelee kaikkia adoption osapuolia Helsingin ja Vantaan alueella. Kansainväliseen adoptiopalveluun ei oteta enää uusia asiakkaita. Jatkossa Helsingin kaupungin adoptiotoimisto huolehtii adoptioneuvonnasta, oman alueen kotimaan adoptioprosesseista sekä adoptiopäätöksen jälkeisistä neuvonta- ja tukipalveluista.

Interpedia hoitaa kansainvälistä adoptiopalvelua ja jälkipalvelua. Heidän jälkipalveluistaan saa apua ja tukea adoptioasiakirjojen läpikäyntiin, juurimatkojen järjestelyihin ja juurien etsintään.

Kotikunnan sosiaalityöntekijät voivat auttaa sekä adoptioperhettä, adoptoitua että syntymävanhempaa löytämään sopivaa tukea elämän eri vaiheissa.

Adoptioperheet ry tarjoaa pitkälle vapaaehtoisvoimin monenlaista vertaistoimintaa adoptiopolun osapuolille. Yhdistyksen vapaaehtoiset ylläpitävät useita vertaisryhmiä ympäri Suomen. Tarjoamme esimerkiksi:

Adoption yhteiskunnallisista säädöksistä voit lukea lisää

Adoptiolaki – https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120022
Adoptiolain yleisperustelut löytyvät hakusanalla HE 47/2011

Kirjoittaja Satu Helin on Adoptioperheet ry:n korkeakouluharjoittelija (syksyllä 2018) ja aikuiskasvatustieteen opiskelija Helsingin yliopistolla. 

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki