Kommentti: Pysyvät perhesuhteet tärkeitä, toimia tasa-arvon toteutumiseksi tarvitaan lisää

Tilastokeskus julkisti tänään 23.8.2018 viime vuoden adoptiotilastot, jonka mukaan adoptiot lisääntyivät hieman vuodesta 2016. Pitkäaikainen trendi osoittaa kuitenkin adoptioiden määrän pysyneen suurin piirtein samana, noin 400 adoption vuosittaisessa määrässä. Luvussa ...

Tilastokeskus julkisti tänään 23.8.2018 viime vuoden adoptiotilastot, jonka mukaan adoptiot lisääntyivät hieman vuodesta 2016. Pitkäaikainen trendi osoittaa kuitenkin adoptioiden määrän pysyneen suurin piirtein samana, noin 400 adoption vuosittaisessa määrässä. Luvussa ovat mukana sekä perheensisäiset ja niin sanotut vieraslapsiadoptiot Suomessa ja ulkomailta, sekä myös täysi-ikäisten henkilöiden adoptiot, joissa vallinneet perhesuhteet vahvistetaan.

Adoptioperheet ry muistuttaa, että tilastot osoittavat pysyvien perhesuhteiden olevan ihmisille hyvin tärkeitä, tätä alleviivaa erityisesti täysi-ikäisten adoptioiden suuri määrä vuodesta toiseen. Adoptioperheet ry haluaa kannustaa ottamaan adoption huomioon varteenotettavana perheen perustamisen muotona.

– Tavoitteenamme on tuoda esiin adoptio luonnollisena perheenmuodostamisen tapana, muistuttaa Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja Anu Uhtio.

Adoptioperheet ry haluaa myös kumota usein esillä olevan väitteen adoptio-odottajien ylitarjonnasta. Valitettavasti adoptio-odottajista on tälläkin hetkellä suuri pula, ja kaikkia Suomelle myönnettyjä maakiintiöitä ei ole saatu täytettyä.

Adoptioperheet ry haluaa peräänkuuluttaa adoption ilon tuomista suomalaiseen yhteiskuntaan. Adoptio on hyvä tapa tulla perheeksi. Tuleva perhevapaiden yhtenäistäminen on ensiaskelia kohti tasa-arvoisempaa perhepolitiikkaa Suomessa.

– Tarvitaan vielä lisää toimia perheiden tasa-arvoisten toimintaedellytysten luomiseksi. Perhevapaiden yhtenäistäminen on yksi ensimmäisistä isoista askelista, mutta tarvitsemme lisää joustavuutta työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Näillä toimilla ja yhteisellä halulla saamme adoption suosiota nostettua tulevaisuudessa, päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pauliina Pulkkinen.

lisätietoja: toiminnanjohtaja Anu Uhtio, , 050 353 5952 ([email protected])

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki