Kevätterveiset Pelastakaa Lasten kansainvälisestä adoptiopalvelusta!

  Adoptioperheet-lehden (3/2020) teemana on työ. Työhön paluu ja lapsen kanssa kotona vietetty aika ovat teemoja, joita jokainen perhe miettii yksilöllisesti lapsen tarpeista lähtien. Kotona lapsen kanssa vietetty aika on merkityksellinen ...

 

Adoptioperheet-lehden (3/2020) teemana on työ. Työhön paluu ja lapsen kanssa
kotona vietetty aika ovat teemoja, joita jokainen perhe miettii yksilöllisesti lapsen
tarpeista lähtien. Kotona lapsen kanssa vietetty aika on merkityksellinen
adoptiolapselle. Lapsen ja vanhempien välinen suhde alkaa siitä hetkestä, kun he
tapaavat ja adoptiolapsi tarvitsee paljon aikaa ja pysyvyyttä, jotta hän voi luoda
turvallisen kiintymyssuhteen vanhempiinsa. Tämä tunneside muodostuu yhdessä
vietetyn ajan, tekemisen ja läsnäolon kautta.

Adoptiovanhemmilla on ollut ennen
lapsen tuloa mahdollisuus keskittyä työuraan, parisuhteeseen ja omaan hyvinvointiin.
Lapsen tultua perheeseen elämänmuutos on suuri myös vanhemmille. Adoptiolapsi
tarvitsee paljon aikuisen huomiota ja hoivaa. Lapsi voi takertua toiseen vanhempaan,
mikä kertoo hänen tarpeestaan muodostaa kiintymyssuhde toiseen ihmiseen
mahdollisesti ensimmäistä kertaa elämässään. Tämä luo pohjan muiden sosiaalisten
suhteiden muodostamiseen. Lapsen tarvitsevuus voi tuntua raskaalta ja viedä paljon
voimia vanhemmilta, mutta hyvä ja turvallinen suhde on kaiken lähtökohta ja
voimavara myöhemmissä vaiheissa. Adoptiovanhempien tulisi olla valmiita
sopeuttamaan tilanteensa adoptiolapsen tarpeisiin ja miettimään asioita nyt myös
lapsen näkökulmasta. Muut ihmiset ja lähipiiri voivat ajatella, että lapsi tarvitsee
virikkeitä ja kaverisuhteita kodin ulkopuolella, vaikka adoptiolapsi tarvitsee ensisijaisesti
ja pitkään vanhempiensa aikaa ja läheisyyttä. Jokaisen perheen tilanne on kuitenkin
yksilöllinen ja vanhemmat tekevät päätöksen töihin paluusta oman lapsen ja perheen
kokonaistilanteen perusteella.

Suomessa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tuetaan mm. vanhempainvapaan,
hoitovapaan sekä joustavan ja osittaisen hoitorahan avulla. Adoptioperheiden
perhevapaiden uudistumisen myötä 1.4.2019 vanhempainvapaata pidennettiin 200
päivästä 233 päivään ja samalla mahdollistettiin myös 7 vuotta täyttäneen lapsen
adoptoivan vanhempainvapaa. Tämä perhevapaiden uudistus on ollut adoptioperheille
myönteinen asia. Kansainvälisissä adoptioissa myös kohdemaat arvostavat sitä, että
yhteiskuntamme tukee ja mahdollistaa vanhemman kotiin jäämisen lapsen kanssa ja
tässä suomalaiset adoptionhakijat erottuvat edukseen.

Kun adoptiovanhempi palaa työelämään ja lapsi aloittaa päiväkodissa tai koulussa, on
tämä taas yksi iso muutos lapselle. Adoptiolapsi tarvitsee aikaa ja tukea uuteen
tilanteeseen sopeutumiseen. Lapsi saattaa solahtaa nopeasti ryhmään ja vaikuttaa
sosiaaliselta. Hän voi kuitenkin tarvita tukea sosiaalisissa suhteissa ja tunteiden
säätelyssä. Adoptiolapsi tarvitsee usein myös ennakointia uusien tilanteiden ja
muutosten suhteen. Siksi on tärkeää, että päiväkodissa ja koulussa on riittävästi tietoa
ja ymmärrystä adoptioon liittyvistä erityiskysymyksistä.

Merita Lepojärvi
Adoptiovastaava, Pelastakaa Lasten kansainvälinen adoptiopalvelu

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki