Kansainvälisessä adoptiossa on kyse perheeksi tulemisesta

Perussuomalaiset Nuoret vaativat kannanotossaan 9.1.2019, että kansainvälisen adoption tukeminen on lopetettava. Kannanotto perustuu virheellisiin taustaoletuksiin. Kannanotossa väitetään muun muassa, että kansainvälistä adoptiota perustellaan maailman hätää kärsivien auttamisella. Suomessa asia on ...

Perussuomalaiset Nuoret vaativat kannanotossaan 9.1.2019, että kansainvälisen adoption tukeminen on lopetettava. Kannanotto perustuu virheellisiin taustaoletuksiin. Kannanotossa väitetään muun muassa, että kansainvälistä adoptiota perustellaan maailman hätää kärsivien auttamisella. Suomessa asia on juuri päinvastoin, eikä altruismia pidetä kestävänä motivaationa adoptiolle, jossa solmitaan lapsi-vanhempi-suhde loppuiäksi. Adoptiota edeltää sosiaalityöntekijöiden antama adoptioneuvonta, ja sekä kotimaan että kansainväliseen adoptioon tarvitaan Valviran moniammatillisen adoptiolautakunnan lupa.

Perussuomalaisten Nuorten ei liioin kannattaisi hakea säästöä valtion talouteen adoptiotuesta. Kaikki perheellistyminen maksaa myös yhteiskunnalle. Kansainvälisessä adoptiossa kustannuksista edelleen noin 60-70 % lankeaa adoptiohakijoille. Kansainvälisiä adoptioita on viime vuosina toteutunut satakunta vuosittain koko ikäluokan ollessa noin 50 000 lasta.

Adoptiotuki

Kelan maksamaa adoptiotukea kansainvälisestä adoptiosta hakijoille aiheutuviin kustannuksiin on maksettu vuodesta 2002. Tuen tasoa tarkistettiin nyt toisen kerran, edellinen tarkasteluajankohta oli 2009. Kotimaan adoptiosta aiheutuu hakijoille vain vähäisiä asiakirjakuluja, minkä vuoksi adoptiotuki ei koske kotimaan adoptiota. Hyvä vanhemmuus ei ole sidoksissa vanhempien tulotasoon, joten adoptiotuen tarkistus on tervetullut ja pysyvää perhettä vailla olevan lapsen edun mukainen tapa mahdollistaa adoptio perheellistymisen muotona.

Adoptio on perheen perustamista tai kasvattamista

Tilastokeskuksen mukaan syntyvyys on laskenut seitsemässä vuodessa viidenneksen, minkä vuoksi Adoptioperheet ry näkee tarpeelliseksi tukea perheellistymistä ja perheiden toivottuun lapsilukuun pääsemistä kaikilla tavoilla. Adoptio ei ole lapselle koskaan ensisijainen vaihtoehto, mutta joissain tapauksissa se on valittavissa olevista keinoista paras. Taustastaan riippumatta jokaisella lapsella tulee olla oikeus kasvaa ja kehittyä rauhassa.

– Eduskuntapuolueen nuorisojärjestön kannanotot, jossa kansainvälisesti adoptoitujen suomalaisuus kyseenalaistetaan ja heitä pidetään jopa uhkana suomalaisuudelle ovat epäasiallisia, vahingollisia ja tuomittavia. Jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea itsensä arvostetuksi kotimaassaan, toteaa Joonas Lyytinen, Adoptioperheet ry:n hallituksen jäsen.

Lisätietoa:
Anu Uhtio
Adoptioperheet ry
toiminnanjohtaja
050 3535 952
[email protected]

Avaa teksti tästä pdf-muodossa!

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki