Adoptioperheet ry toivoo selvitystä ja tehokkaampaa jälkipalvelua

teksti: Pia Iisaho. Julkaistu Adoptioperheet-lehdessä 2/2021 Kohtaamisia. Adoptioperheet ry:n hallituksessa uutisia väärinkäytösepäilyistä kansainvälisessä adoptiossa on seurattu talven ja kevään aikana tarkasti.  ”Hallituksessa olemme puhuneet Hollannin ja Ruotsin mahdollisista väärinkäytöksistä jo ...

teksti: Pia Iisaho. Julkaistu Adoptioperheet-lehdessä 2/2021 Kohtaamisia.

Adoptioperheet ry:n hallituksessa uutisia väärinkäytösepäilyistä kansainvälisessä adoptiossa on seurattu talven ja kevään aikana tarkasti.

 ”Hallituksessa olemme puhuneet Hollannin ja Ruotsin mahdollisista väärinkäytöksistä jo silloin, kun suomalainen media ei ollut asiasta vielä kirjoittanut. Meillä on edustus adoptiolautakunnan laajassa kokoonpanossa, ja meidän vaatimuksestamme asia otettiin käsittelyyn lautakunnan kokouksessa”, sanoo Adoptioperheet ry:n hallituksen puheenjohtaja Pauliina Pulkkinen.

”Esitimme lautakunnalle toivomuksen, että Suomi tekisi oman selvityksen. Toivomme, että Suomen adoptioviranomaiset ottavat asian vakavasti ja tekevät selvityksen. Uskomme, että avoimuus on parasta kaikille osapuolille.”

Pulkkinen muistuttaa, että Hollannissa ja Ruotsissa käyty keskustelu koskee pääosin 1950–1970-luvuilla tehtyjä adoptioita. Suomessa kansainväliset adoptiot alkoivat pienimuotoisesti vasta 1970-luvulla. ”Tätä taustaa vasten on oletettavaa, että vastaavanlaiset tapaukset ovat vähäisiä. Selvitys on kuitenkin hyvä tehdä.”

Tuki tärkeää sekä adoptoiduille että adoptiovanhemmille  

”Adoptioperheet ry:n pääasiallinen tehtävä tässä keskustelussa on tietenkin tukea adoptoituja. Voimme tukea heitä vertaistuen ja mentoroinnin kautta ja auttaa heitä miettimään tahoja, joiden avulla voi selvittää omia juuriaan”, toteaa Pauliina Pulkkinen.

Pulkkinen huomauttaa, että adoption jälkipalvelu ei toimi tällä hetkellä Suomessa tarpeeksi hyvin. Yhdistyksessä toivotaan, että sen parantamiseen panostetaan. Adoptoituja, joilla on esimerkiksi epäselvyyksiä oman taustan ja  taustadokumenttien kanssa, pitäisi pystyä auttamaan tehokkaasti. Pulkkinen sanoo, että selvityksen tekeminen Suomessa hyödyttäisi adoptoitujen lisäksi myös adoptiovanhempia. Suomessa kaikki asiat adoption kohdemaiden kanssa hoidetaan palvelunantajan välityksellä.

”Adoptiovanhemmat luottavat siihen, että adoptiot tehdään kansainvälisiä sopimuksia noudattaen ja että yksikään lapsi ei joudu erotetuksi biologisista vanhemmistaan vasten vanhempien tahtoa. Kun Euroopassa on nyt tullut esiin epäselvyyksiä, moni adoptiovanhempi on miettinyt, onko oman lapsen adoptiossa jotakin epäselvää. Tämänkin takia selvityksen tekeminen ja avoimuus olisi tärkeää.”

Adoptioperheet ry:n pääasiallinen tehtävä tässä keskustelussa on tietenkin tukea adoptoituja. Voimme tukea heitä vertaistuen ja mentoroinnin kautta ja auttaa heitä miettimään tahoja, joiden avulla voi selvittää omia juuriaan.

Vuoden 2012 adoptiolaki tiukensi adoption edellytyksiä. Lain tavoitteena on ehkäistä itsenäisiin adoptioihin liittyviä riskejä, kuten lapsikaupan mahdollisuutta, ja varmistaa lapsen tarve kansainväliseen adoptioon. Pulkkinen painottaa, että myös itsenäisesti lapsen adoptoineet vanhemmat ovat luottaneet adoptiojärjestelmän toimivuuteen.

”En usko, että kukaan vanhempi adoptoisi lapsen, jos olisi pienintäkään epäilystä adoption oikeellisuudesta.”

Suomi on noudattanut varovaista linjaa uusien kontaktimaiden avaamisessa. Se näyttää ilmi tulleiden epäilysten varjossa olleen hyvä käytäntö.

”Toisin kuin eräät muut pohjoismaat, Suomi ei koskaan avannut yhteistyötä Nepalin, Vietnamin ja Kambodzan kanssa. Näissä maissa ilmeni sellaisia epäselvyyksiä, että adoptioyhteistyötä jo tehneet maat joutuivat lopettamaan adoptiot hyvin pian.”

Adoptioperheet ry muistuttaa, että sekä kansainvälistä että kotimaista adoptiota tarvitaan jatkossakin.

”Adoptio on lapselle erittäin hyvä tapa saada perhe, ja se on joillekin lapsille ainoa mahdollisuus. Uskomme, että nyt käynnissä oleva keskustelu ja selvitykset auttavat kaikkia osapuolia toimimaan entistä eettisemmin ja tietoisemmin jatkossa”, Pauliina Pulkkinen sanoo.


Osallistu kyselyyn!

Minkälaisia ajatuksia uutiset adoption epäkohdista sinussa herättävät? Vastaa kysymyksiin Adoptioperheet ry:n kyselyssä! Kysely on suunnattu adoptoiduille ja adoptiovanhemmille. Vastauksista raportoidaan Adoptioperheet-lehden syyskuun numerossa. Osallistuminen antaa järjestölle arvokasta tietoa mahdollisen vertaistuen suunnitteluun.

Delta i vår enkät! 

Hurudana tankar väcker nyheterna om oegentligheter i adoption hos dig? Svara på Adoptivfamiljer rf:s enkät! Enkäten riktar sig till adopterade och adoptivföräldrar. Svaren ger värdefull information som hjälper föreningen att planera eventuellt stöd och information. Vi rapporterar om resultaten i Adoptioperheet lehti-tidningens följande nummer i höst.

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki