Adoptioperheet eivät saa tarvitsemaansa tukea lastensuojelussa

Helsingin Sanomat (HS Kotimaa 11.11.) kirjoitti siitä, miten adoptioperhe ja taustansa vuoksi voimakkaasti oireileva adoptiolapsi eivät ole saaneet tarvitsemaansa tukea edes kriittisessä tilanteessa. Viime kuussa Sunnuntaisuomalainen (KSML 23.10.) kertoi adoptiolapsilla ...

Helsingin Sanomat (HS Kotimaa 11.11.) kirjoitti siitä, miten adoptioperhe ja taustansa vuoksi voimakkaasti oireileva adoptiolapsi eivät ole saaneet tarvitsemaansa tukea edes kriittisessä tilanteessa. Viime kuussa Sunnuntaisuomalainen (KSML 23.10.) kertoi adoptiolapsilla muita lapsia useammin esiintyvistä käytöshäiriöistä, pyykkisistä ongelmista ja kehitysviiveistä, jotka vaikeuttavat uuteen ympäristöön sopeutumista.

Kaikkia kansainvälisesti adoptoituja lapsia voidaan pitää erityislapsina, sillä jokaisella lapsella on jonkinasteinen traumatausta varhaislapsuuden kiintymyssuhdekatkoksista ja kokemuksista johtuen. Erityisen voimakas oireilu voi johtaa lastensuojelun asiakkaaksi hakeutumiseen ja ääritapauksissa jopa huostaanottoon, joka on lastensuojelun viimesijainen toimenpide lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Adoptiolain mukaan perheillä on tarvittaessa oikeus tuentarpeen arviointiin, adoption jälkipalveluihin sekä muuhun tukeen, kuten lastensuojelun piiriin ohjaamiseen.

Jälkipalveluihin hakeutuminen jää kuitenkin käytännössä adoptioperheiden omalle vastuulle, mikä johtaa siihen, että vain osa tukea tarvitsevista on sen piirissä. Lastensuojelun käytännöissä ja resursseissa on suuria kuntakohtaisia eroja, eikä ammattilaisilla ole aina mahdollisuutta hankkia tarvittavaa adoptio-osaamista. Adoptiolasten oireilua ei siksi käytännössä peilata läheskään aina traumataustaa vasten. Vääränlaiset tukitoimet tai tukitoimien puute saattavat huonontaa perheen tilannetta huomattavasti.

Oireilevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta on kriittistä, että kaikilla adoptioperheillä on tarvittaessa matalan kynnyksen pääsy lakisääteisiin adoption jälkipalveluihin ja tarvittaessa lastensuojelun piirin. On tärkeää, että varsinkin lastensuojelun, terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on riittävästi tietoa adoption erityispiirteistä ja resursseja oikeanlaisen tuen tarjoamiseen.

Adoptioperheet ry pyrkii vaikuttamaan adoptioperheiden kohtaamiin epäkohtiin tuottamalla tietoa adoptioperheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sekä ajamaan adoptioperheiden etuja vaikuttamalla päättäjiin. Yhdistys on hakenut rahoitusta lastensuojeluun, oppilaitoksille ja adoptioperheille suunnatun oppaan tuottamiseen.

Kirjoittajat

Elina Helmanen, vt. toiminnanjohtaja, Adoptioperheet ry
Salla Saarinen, puheenjohtaja, Adoptioperheet ry

Juttu Helsingin sanomissa 11.11.2016

Pelastakaa Lapset ry: Adoptio-osaamista ja adoption jälkeistä tukea tarvitaan lisää. (11.11.2016)

Lastensuojelun piirissä olevan adoptioperheen äidin blogissaan julkaisema kirje lapsiasiavaltuutetulle 11.11.2016

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki