5 kysymystä tuettujen lomien asiantuntijalle

Toteutus Päivi Suutari Adoptioperheet ry tekee tuettujen lomien yhteistyötä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Vuonna 2021 tarjolla on kaksi Voimaa vertaisuudesta -lomaa lapsiperheille, joissa joko lapsi tai vanhempi on ...

Toteutus Päivi Suutari

Adoptioperheet ry tekee tuettujen lomien yhteistyötä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Vuonna 2021 tarjolla on kaksi Voimaa vertaisuudesta -lomaa lapsiperheille, joissa joko lapsi tai vanhempi on adoptoitu. Esitimme MTLH:n toiminnanjohtaja Anne Ylöselle viisi kysymystä tuetuista lomista.

  1. Kuinka iso osa hakijoista pääsee kauttanne tuetulle lomalle?

Hakijoita on vuosittain hieman alle 40 000, joista myönteisen tuetun loman päätöksen saa noin puolet. Yleisille lapsiperhelomille on paljon hakijoita, mutta kun kohderyhmänä on jokin erityisryhmä – diagnoosiin tai perhemuotoon pohjautuen – hakijoita on suhteessa vähemmän. Usein on niin, että eniten tuettua lomaa tarvitsevia on kaikista vaikein tavoittaa. Siksi yhteistyö kumppanijärjestöjemme kanssa on tärkeää.

  1. Mitä lomahakemuksessa on tärkeä tuoda esiin?
äiti ja lapsi pelaavat ulkokentällä hymyillen
Kuva: MTLH / kuvaaja Mauri Ratilainen

Myönnämme tuettuja lomia taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein STEAn linjausten mukaisesti. Tulotiedot ovat selkeä ja nopeasti hakemukseen kirjattu seikka, mutta kaltaisellanne erityisryhmällä terveydellisillä ja sosiaalisilla perusteilla on iso merkitys. Ne kannattaakin avata ja perustella huolella.

Pelkkä diagnoosi ei vielä kerro riittävästi, vaan olennaista on esimerkiksi elämänlaadun ja -hallinnan sekä arjen haasteiden kuvaaminen. Ainahan diagnoosia ei edes ole. Myös tieto kyseisen loman kohderyhmään kuulumisesta tulee ilmaista hakemuksen perusteluissa. Meillä adoptioperheiden lomaryhmiä tekee pääsääntöisesti yksi henkilö, jolla on tietämystä kyseisestä kohderyhmästä.

 

Olennaista on esimerkiksi elämänlaadun ja -hallinnan sekä arjen haasteiden kuvaaminen.

  1. Mikä on tuetun lomatoiminnan perimmäinen tarkoitus?

Tuetun lomatoiminnan tavoitteet MTLH:ssa ovat virkistyminen, vertaisuus ja osallisuus. Mahdollistamme yhdenvertaisuutta: kaikilla tulisi olla mahdollisuus lomaan, vaikka kaikki eivät pysty sitä itse järjestämään. Tuettu lomatoiminta on hyvinvointia tukevaa matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa, joka ei leimaa ihmisiä.

  1. Miten tavoitteisiin päästään?

Palaute lomiltamme on 95 % hyvää tai erinomaista. Haasteena tässä – kuten muissakin ennaltaehkäisevissä palveluissa – on se, että vaikutukset eivät aina ole helposti mitattavissa. On vaikea todentaa, millainen perheen tilanne olisi, ellei se olisi päässyt tuetulle lomalle.

Perhelomakyselyiden ja saamiemme asiakaspalautteiden pohjalta voimme todeta, että tuetun loman vaikutukset arjessa jaksamiseen ovat erittäin merkittäviä. Osallistujat kokevat henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä perheenjäsenten keskinäisten suhteiden kohentuneen. Vaikutus ei ole vain hetkellinen, vaan lomalta saatujen voimavarojen koetaan kantavan useita kuukausia eteenpäin. Lapsiperhelomilla erityisen iloinen asia on se, että niillä syntyy pidempiaikaisia ystävyyssuhteita niin lasten kuin vanhempienkin kesken.

  1. Mikä työssäsi on kaikkein parasta?

Monipuolisuus ja yhteistyön tekeminen. Asioita saadaan eteenpäin yhteistyöllä. Monipuolisella työhistoriallani ja terveydenhoitajataustallani pystyn hyödyntämään työssä omaa kokemustani. Minulle on tärkeää ja mielekästä edistää omalla työlläni ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

—-

Katso lisätiedot vuoden 2021 tuetuista perhelomistamme ja hakulomakkeista sivultamme adoptioperheet.fi/toimintaa/tuetut-lomat/ ja hae mukaan! Huomioithan, että pääsiäisloman hakuaika päättyy jo 1.1.2021.

MTLH on koonnut koronaa koskevat, useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset verkkoon: mtlh.fi/loman-hakeminen/korona-usein-kysytyt-kysymykset/

 

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki