Olet täällä

Yhdistys

Adoptioperheet ry on valtakunnallinen kokemusasiantuntija adoptiopolulla odotuksesta aina adoptoidun aikuisuuteen asti.

Adoptioperheet ry tuottaa tietoa, tarjoaa vertaistukea ja tekee vaikuttamistyötä. Meillä on noin 3000 aikuisjäsentä. Olemme kotimaasta ja ulkomailta adoptoineiden, adoptiota harkitsevien,  adoptioprosessissa mukana olevien ja adoptoitujen yhdistys, ja pyrimme toiminnallamme tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä, ottamaan kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja parantamaan adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa. 

Yhdistys on valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton ja sen jäseniksi voivat kuulua sekä kotimaasta että ulkomailta adoptoineet tai adoptiota harkitsevat sekä adoptoidut, adoptioperheen läheiset ja muut, jotka kannattavat yhdistyksemme päämääriä. Yhdistyksellä on myös ulkosuomalaisia jäseniä.

Adoptioperheet ry on Nordic Adoption Councilin (NAC), Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n ja Lastensuojelun keskusliiton (LSKL) jäsen.
Uuden adoptiolain astuttua voimaan 1.7.2012 yhdistys on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa Valvirassa toimivan adoptiolautakunnan täysistuntoon.

Adoptioperheet ry koordinoi vertaistukeen ja adoption edistämiseen liittyviä toimintoja sekä vaikuttaa sosiaalialan verkostoissa.

  • Julkaisemme Adoptioperheet lehteä neljä kertaa vuodessa. Lehti on ainoa suomenkielinen julkaisu, joka keskittyy adoptioaiheisiin.
  • Tiedotamme ja opastamme terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, teemme yhteistyötä median kanssa ja tuemme perheitä.
  • Järjestämme jäsentapaamisia, koulutusta ja luentoja adoptioaiheista.
  • Mahdollistamme koko maan kattavan vertaistukiverkoston toimintaa.