Olet täällä

Tutkimus lastensuojelullisen adoption käytöstä Suomessa

Mitä lastensuojelun piirissä työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ajattelevat kotimaan adoption käytöstä lastensuojelun toimenpiteenä? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita siihen liittyy?

Adoptioperheet ry toteutti vuonna 2017 tutkimuksen  ammattilaisten näkemyksistä ja kokemuksista lastensuojelulliseen adoptioon liittyen. Tutkimuksella kerättiin tietoa lastensuojelullisen adoption käytöstä ja siitä, millaisia ammatillisia näkemyksiä perheitä kohtaavilla ammattilaisilla on adoption käytöstä.

Hanketta varten yhdistys palkkasi tutkijaksi YTM Eveliina Heinosen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton, Pelastakaa Lapset ry:n ja Tampereen yliopiston kanssa. Tutkimuksen sähköinen kyselyaineisto on kerätty ammattiliittojen ja -yhdistysten (Talentia, Psykologiliitto, Tehy, Terveydenhoitajaliitto, Lastenlääkäriyhdistys ja Lastenpsykiatriyhdistys) avustuksella touko-kesäkuussa 2017. 

 

Esittelimme tutkimustuloksia Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä tiistaina 26. syyskuuta 2017. Sen jälkeen tutkimustuloksista käytiin keskustelua Eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestettävässä Pysyvä koti lapselle -seminaarissa keskiviikkona 22. marraskuuta 2017. Voit lukea alustavista tutkimustuloksista lisää täältä.

Kun virallinen tutkimusraportti saadaan julki, linkkaamme sen näille sivuille.

(Sivu päivitetty 8.3.2018)