Olet täällä

Tutkimus lastensuojelullisen adoption käytöstä Suomessa

Mitä lastensuojelun piirissä työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ajattelevat kotimaan adoption käytöstä lastensuojelun toimenpiteenä? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita siihen liittyy?

Adoptioperheet ry toteuttaa vuonna 2017 tutkimuksen  ammattilaisten näkemyksistä ja kokemuksista lastensuojelulliseen adoptioon liittyen. Tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoa lastensuojelullisen adoption käytöstä ja siitä, millaisia ammatillisia näkemyksiä perheitä kohtaavilla ammattilaisilla on adoption käytöstä.

Hanketta varten yhdistys on palkannut tutkijaksi YTM Eveliina Heinosen. Tutkimus on tehty yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton, Pelastakaa Lapset ry:n ja Tampereen yliopiston kanssa. Tutkimuksen sähköinen kyselyaineisto on kerätty ammattiliittojen ja -yhdistysten (Talentia, Psykologiliitto, Tehy, Terveydenhoitajaliitto, Lastenlääkäriyhdistys ja Lastenpsykiatriyhdistys) avustuksella touko-kesäkuussa 2017. 

 

Esittelimme tutkimustuloksia Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä tiistaina 26. syyskuuta. Seuraavan kerran tutkimustuloksista käydään keskustelua Eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestettävässä Pysyvä koti lapselle -seminaarissa keskiviikkona 22. marraskuuta. Voit lukea alustavista tutkimustuloksista lisää täältä.