Olet täällä

Perhevapaauudistus

Adoptioperheet ry:n vaikuttamistyön ansiosta adoptioperheiden perhevapaat päivitetään samalle tasolle kuin ns. normiperheissä. Myös adoptiotukia nostetaan Adoptioperheet ry:n toivomalla tavalla.

Lämpimät kiitokset kaikille jäsenillemme ja aktiiveillemme, jotka olivat mukana tekemässä kanssamme muutosta! 

Hallituksen kehysriihitiedotteessa 11.4.2018 kerrotaan:
"Hallitus vahvistaa perhevapaiden yhdenvertaisuutta. Adoptiovanhemman vanhempainrahakausi pidennetään 233 arkipäivään lapsen hoitoonottamisesta lukien. Vanhempainrahaoikeus myönnetään kaikille alle 18-vuotiaan lapsen perheen ulkopuolelta adoptoiville vanhemmille. Adoptiotukea korotetaan lisäksi 0,3 milj. euron vuosittaisella määrärahalisäyksellä.

Lapsesta yksin huolehtivalle äidille myönnetään oikeus isyysrahaa vastaaviin vanhempainpäivärahapäiviin. Myös lapsen yksin adoptoivalle ja lapsestaan yksin huolehtivalle äidille myönnetään sama oikeus.

Monikkoperheen isän isyysrahakautta pidennetään, kun samalla kertaa perheeseen tulee useampi lapsi.  Pidennyspäivien määrä riippuisi samalla kertaa syntyneiden tai adoptoitujen lasten lukumäärästä niin, että pidennys olisi aina yhtä useammasta lapsesta 18 arkipäivää. Enintään isyysrahapäiviä olisi 105, joka on vastaa äitiysrahapäivien määrää.

Muutokset lisäävät työtulovakuutuksen kustannuksia. Lakimuutokset valmistellaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa syksyyn 2018 mennessä.

Lisäksi sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että kunnallisen tai maakunnallisen luottamustoimen hoitamista ei pidetä ansiotyönä, joka aiheuttaa vanhempainpäivärahan maksamisen vähimmäismääräisenä. Muutos ei koske päätoimisia tai osa-aikaisia luottamustoimia. Muutoksella ei ole merkittäviä kustannusvaikutuksia."

Lue kiitostiedotteemme aiheesta!

Päivitämme tänne sivulla tarkempaa tietoa sitä mukaa, kun sitä on saatavilla. Lakimuutokset valmistellaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa syksyyn 2018 mennessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptioperheet ry vaatii, että kaikkien perheiden pitää olla samalla viivalla uudistetussa perhevapaamallissa. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että adoption kautta perheeseen tulevan lapsen tarve vanhemman/vanhempien hoivalle tunnistetaan riippumatta iästä, jolloin lapsi liittyy perheeseen. Tämä uudistus maksaa 0,5 miljoonaa euroa. *

Ydinsanomamme on ”Lasten välinen tasa-arvo – adoptioperheet samalle viivalle muiden kanssa!” (#lastentasaarvo)
Edunvalvontatyömme painottuu tähän suureen uudistukseen. Toimistolle on liittynyt Saku Jokisalo, jolla on vankka kokemus järjestökentältä, ja joka on perhevapaan kimpussa maaliskuulle.

Olemme jalkautuneet työntekijä- ja vapaaehtoisvoimin tapaamaan päättäjiä ja vaikuttajia, ja lisää keskusteluja on sovittuna. Tässä listaa tahoista, jotka ovat olleet kiinnostuneita kuulemaan näkökohtiamme perhevapaista. 

SAK, STTK, Akava, EK, Suomen Yrittäjät, Eduskuntaryhmiä, kansanedustajia, ministeriöitä, työeläkevakuuttajia, THL, Kela, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, 
poliittisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä, muita kansalaisjärjestöjä
 
Tämä lista täydentyy alkuvuoden aikana, kunhan työ valtionhallinnossa etenee. 
 
Nyt on sinun mahdollisuutesi tuoda asiaa esiin! Käytä mallina tai muokkaa luomaamme sähköpostipohjaa  (linkki tekstitiedostoon), ja ota yhteyttä omaan kansanedustajaasi (listaus edustajista vaalipiireittäin).
Kansanedustajat ovat usein mukana myös paikallisessa päättämisessä, joten on hyvä muistuttaa heitä adoptioperheiden tilanteesta! 

          

Ongelmat:

 • Nykyinen lainsäädäntö asettaa adoptoidut lapset ja heidän vanhempansa eriarvoiseen asemaan sekä keskenään, että ns. normiperheen kanssa.
   Katso aiheesta VIDEOMME Rahat takaisin ja  VIDEOMME Lyhyemmät perhevapaat
 • Nykyinen lainsäädäntö ei ota huomioon sitä, että kaikenikäiset lapset ovat adoptoiduksi tultuaan aina uudessa tilanteessa. Heidän elämänsä alkaa käytännössä alusta.
  Linkki Adoptioperheet ry:n videoon Ei yhteistä kieltäKatso aiheesta VIDEOMME Ei yhteistä kieltä
 • Nykyinen järjestelmä on erittäin kankea ja joustamaton. Adoptiovanhemmalla vanhempainvapaa katkeaa jo yksittäiseen työssäkäynti- tai opiskelupäivään, josta ei edes makseta vähimmäispäivärahaa kuten ns. normiperheen tapauksessa.
 • Nykyinen lainsäädäntö on kokonaisuudessaan erittäin repaleinen ja epäselvä.

Ratkaisut:

 • Siirrytään lapsikohtaiseen perhevapaaseen, jolloin lasten välinen tasa-arvo toteutuu ja adoptioperheet ovat samalla viivalla kaikkien muiden kanssa.
 • Perhevapaan päivien laskeminen alkaa lapsen perheeseen tulosta. Tällä taataan se, että eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia adoptiolapsia kohdellaan tasa-arvoisesti. Lapsella on oikeus yhtä pitkään kotonaoloaikaan riippumatta siitä, onko hänellä yksi vai kaksi vanhempaa.
 • Parantamalla perhevapaiden joustavuutta esimerkiksi jaksotuksen osalta lisätään perhevapaiden käyttöä ja helpotetaan niiden tasaisempaa jakautumista vanhempien välillä. Toimivat joustot helpottavat myös työelämän ja perheen yhdistämistä.
 • Ehdottamamme malli on selkeä, ja uudistukset ovat pitkällä tähtäimellä kustannusneutraaleja. Kun adoptoidulle lapselle taataan mahdollisuus sopeutumiseen ja kiintymiseen, ennaltaehkäistään tulevia ongelmia sekä helpotetaan siirtymistä varhaiskasvatukseen ja kouluun.

Vaikuttamistyö ei tapahdu itsestään. Adoptioperheet ry on tavannut ja tulee tapamaan lukuisia tahoja vaikuttaessaan adoptioperheiden parempaan työmarkkina- ja perhepolitiikka-asemaan. Olemme tavanneet mm. työmarkkinajärjestöjä, liittoja, eri puolueiden eduskuntaryhmiä, kansanedustajia ja ministeriöiden ihmisiä. Työ jatkuu!

Yhdistys on yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa työstänyt Raha seuraa lasta -mallin, jossa jokaisella lapsella on perheeseen tullessaan ”takataskussa” 350 päivää vanhempainvapaata, luonnollisesti myös yhden vanhemman perheessä.  Sisarusadoptiossa tulee 78 lisäpäivää/lapsi toisesta lapsesta alkaen. Perhe itse tietää parhaiten, millaisen hoitomallin se kussakin elämäntilanteessa tästä potista rakentaa. Tämän mallin parhaita puolia ovat joustavuus ja kustannusneutraalius, jonka hallitus on asettanut uudistuksen ehdoksi. Joustavuus tarkoittaa sitä, että osan vapaista voivat pitää muutkin kuin juridiset vanhemmat (esimerkiksi isovanhemmat), tai että vapaat voi ottaa 350 kokonaisena päivänä tai 700 puolikkaana päivänä, tai mikä tahti kullekin perheelle parhaiten sopii. Täysimääräisenä pidetty vanhempainvapaa riittää reiluksi 13 kuukaudeksi, mikä on roima parannus adoptioperheiden nykyiseen tasoon.

Samalla luonnollisesti yhdenmukaistetaan päivärahaprosentit ja eläkkeen kertyminen lapsen hoitamisen ajalta koskemaan kaikkia vanhempia. Tärkeää on myös korjata adoptiovanhempia koskeva epäkohta, jossa vanhempainvapaan keskellä tehty yksikin työpäivä katkaisee vanhempainrahakauden (vapaan voi pitää vain kahdessa jaksossa). Toisin sanoen tämäkin detalji yhtenäistetään muiden vanhempien kanssa. Kaikkineen malli muistuttaa monelta osin Ruotsissa käytössä olevaa mallia. Joustavan ja perheystävällisen toteutustavan vuoksi ruotsalaiset isät käyttävät perhevapaita useammin kuin suomalaiset (noin 25 % vrs. 9,5 % / 2016).

Uudistuksen aikataulu on hyvin ripeä, koska voimaantuloa kaavaillaan vuoden 2019 alkuun. Tule siis mukaan kampanjaan, ja käytä materiaalejamme hyväksesi esimerkiksi somessa.

Yhdistyksen lisäksi myös Valviran adoptiolautakunta vaatii, että adoptioperheillä pitää olla samat perhevapaaoikeudet. Käytä lausuntoa hyväksesi viestiessäsi uudistuksesta.
Adoptiolautakunnan täysistunnon aloite perhevapaauudistuksen valmistelijoille

Mannerheimin lastensuojeluliiton kannanotto: Lapsen etu lähtökohdaksi perhevapaita uudistettaessa

Lisätietoa
toiminnanjohtaja Anu Uhtio

050 3535 952, anu.uhtio(@)adoptioperheet.fi

projektityöntekijä Saku Jokisalo 
044 955 2163, saku.jokisalo(@)adoptioperheet.fi

 

* Laskelma adoptioperheiden tasa-arvoisten perhevapaiden kustannuksista

140 * 33 pv * 78 €/pv = 360.000 €
6 * 233 pv * 78 €/pv = 110.000 €
6* 54 pv * 88 €/pv = 30.000 €

yhteensä 500.000 €

40 kotimaan adoptiota + 100 kv-adoptiota, 7 vuotta täyttäneitä keskimäärin adoptoitu 6 / v
2017 adoptiovanhempien vanhempainpäiväraha oli keskimäärin 78 €/pv ja adoptioisien isyyspäiväraha 88 €/pv
Kaikilta adoptioperheiltä puuttuu 33 pv vanhempainpäivärahaa verrattuna biologisen perheen lapsen syntymän jälkeiseen aikaan. Seitsenän vuotta täyttäneen adoptoivilta perheitä puuttuu koko vanhempain- ja isyyspäiväraha kausi (233 + 54 pv).