Olet täällä

Päiväkoti

Kun lapsi on leikki-ikäinen, keskeiset kysymykset liittyvät päivähoitoon, mutta toisaalta myös suhteiden vahvistamiseen perheen sisällä.

Lapsen aloittaminen varhaiskasvatuksessa on aina sekä lapselle että vanhemmille iso askel. Adoptiolapsen erokokemusten ja hylätyksi tulemisen vuoksi vaiheeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Varhaiskasvatukseen siirtyminen on lapselle ehkä ensimmäinen ero adoptiovanhemmistaan. Tilanne näyttäytyy lapsen silmin ehkä kaoottisena ja ennustamattomana. Kaikki tutut asiat katoavat lapsen ympäriltä. Aiempien kokemustensa perusteella lapsi saattaa pelätä tilanteen merkitsevän täydellistä eroa vanhemmista.

Valmisteltu, pehmeä aloitus luo lapselle turvallisuudentunnetta. Aikuisilta tilanne edellyttää sensitiivisyyttä lapsen tunteita ja kokemuksia kohtaan. Aloituksen onnistuminen heijastuu lapsen tuleviin erossa olo kokemuksiin vanhemmastaan. Adoptiolasta ei tule jättää valmistelematta ja totuttelematta vieraaseen hoitopaikkaan.

Lue lisää päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta.