Olet täällä

Murrosika

Murrosikä on kuohunnan aikaa myös adoptioperheissä.
Joskus on vaikeaa erottaa, mikä johtuu adoptiotaustasta, mikä taas on normaalia ikäkauteen kuuluvaa irtiottoa vanhemmista.

Itsenäistyminen voi olla nuoresta pelottavaa, koska turvallisen kiintymyssuhteen luominen aikuisiin on saattanut olla haastavaa. Teini-iän tempuista huolimatta nuori toivoo aikuisen läsnäoloa ja kiinnostusta esimerkiksi hänen juuriinsa. Kavereista ja oman viitekehyksen löytymisestä tulee tärkeää, ryhmään kuuluminen ja muiden hyväksyntä on tärkeää. Vaikka nuori ei erottuisi perheestään ulkoisesti, erilainen tausta tulee kuitenkin aika ajoin esille ja pohdittavaksi. Kansainvälisesti adoptoitu nuori näkee oman erilaisuutensa ehkä jo peilista, ja saattaa joutua ottamaan vastaan koulussa tai lähiympäristössä loukkaavia kommentteja. Tämä tuo adoptiolapsen murrosikään oman lisähaasteensa. Oman identiteetin vähitellen vahvistuessa erilaisuudesta tulee nuorelle toivottavasti voimavara.

Kansainvälisesti adoptoitu nuorella saattaa olla ikäisiinsä verrattuna kielellisiä haasteita. Silloin on vaikea löytää sanoja abstrakteille tunteille ja omalle sisäiselle kaaokselle. Nuori saattaa reagoida aggressiolla ja puhumattomuudella. Sisäiset ristiriidat saattavat aiheuttaa alemmuudentunnetta, joka vuorostaan huonoimmassa tapauksessa johtaa vaaralliseen seuraan tai ennenaikaisten seksuaalisuhteiden aloittamiselle, koska nuori etsii hyväksyntää ja kelpoisuutta väärästä paikasta.

Adoptiolapsilla saattaa ilmetä joskus paljonkin ennen varsinaista murrosikää liian varhaisen puberteetin merkkejä. Tämä on hämmentävää niin lapselle itselleen kuin vanhemmillekin. Ilmiön tunnistaminen ajoissa on tärkeää ja siihen on saatavissa apua murrosiän estolääkityksestä.

Murrosikä (verkkoartikkeli 2012)