Olet täällä

Me ajamme etujasi

Haluamme parantaa adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa, ja siksi teemme paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Yhdistys edustaa adoptioperheitä mm. sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan Valviran adoptiolautakunnan täysistunnoissa sekä Kelan lapsiperheiden asiakasraadissa.

Teemme töitä adoptioperheiden perhevapaiden yhdenmukaistamisen ja adoptiotukien nostamisen puolesta.
Olemme jäsenenä Lastensuojelun keskusliitossa, KEPA ry:ssa ja Nordic Adoption CouncilissaOlemme osa Monimuotoiset perheet -verkostoa ja sen Kaikkien perheiden Suomi -hanketta.

Vaikutamme adoptioon liittyviin mielikuviin median kautta.

Ole meihin yhteydessä, kun sinulla on edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyviä huolia tai ideoita! Yhteyshenkilö: Anu Uhtio, 050 3535 952, anu.uhtio(at)adoptioperheet.fi


Päivitetty 20.6.2017. Tarkempaa tietoa Kelan sivuilta adoptioperheille.

Perhe-etuuksien vertailu adoptioperheessä ja muissa lapsiperheissä (2015)
Päivärahallisten perhevapaiden vertailu adoptioperheessä ja muissa lapsiperheissä (2015)

Kelan sivuilta:

Huom. Useimpia lapsiperheiden etuja voi hakea Kelasta sähköisesti. Tunnistautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Kelalta voi myös varata ajan, jolloin voi yhdessä virkailijan kanssa käydä läpi kaikki ajankohtaiset etuudet ja niiden hakemisen.

ADOPTIOTUKI: Ulkomailta adoptoiva perhe saa verovapaan, kertaluonteisen tuen yhteiskunnan varoista. Tukea voi hakea heti nimeämisen jälkeen ja sen määrä riippuu lapsen syntymämaasta (Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia 4500 euroa, Filippiinit, Etiopia ja Venäjä 3800 euroa, Viro 1900 euroa, muut maat 3000 euroa. Bulgarialle ja Kirgisialle ei ole vielä määritetty tukiluokkaa).

Adoptioperheet ry vaikuttaa tukien nostamiseksi vastaamaan prosessien kasvaneita kuluja. Adoptiolautakunnan täysistunto teki aloitteen tukien tarkistamiseksi loppuvuonna 2013. Kesällä 2015 sosiaali- ja terveysministeriöstä ilmoitettiin asiaa käsiteltävän.

ELATUSTUKI: Yksin adoptoiva on oikeutettu elatustukeen. Elatustukea on viisainta hakea välittömästi lapsen tultua, sillä pääsääntöisesti sitä ei makseta
takautuvasti kolmea kuukautta pidemmältä ajalta. Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2015 alkaen 155,17 € ja se on lapsilisän tavoin veroton etuus.

ERITYISTILANTEET: Erityistilanteista, kuten pitkäaikaissairaiden tai vammaisten lasten erityishoitorahasta, sairaalassaoloajan korvauksesta ja vammaistuesta saa tietoa Kelasta.

HOITOVAPAA: Hoitovapaata ja lasten kotihoidon tukea (mahd. myös kuntalisää asuinpaikkakunnasta riippuen) voi saada vanhempainvapaan jatkoksi, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Kotihoidon tukea voi saada myös lapsen täytettyä 3 vuotta, jos hoitoonotosta on kulunut alle 2 vuotta tai kunnes lapsi aloittaa koulun. Lasten kotihoidon tukeen kaavaillut muutokset elokuulle 2015 on peruutettu. 

Mahdollisuus kuntalisään tältäkin ajalta on mm. Espoossa, Helsingissä ja Nurmijärvellä (huom. adoptioperheiden osalta kuntalisän hakuprosessi voi olla erilainen, joten asia kannattaa tarkistaa sekä Kelasta että asuinkunnasta). Jos sinun kunnassasi ei makseta kuntalisää, tee kuntalaisaloite, katso lisätietoa täältä.

Adoptiovanhemman hoitovapaa ei kartuta eläkettä yli 3-vuotiaan osalta, sen sijaan alle kolmivuotiasta lasta kotona hoitavan vanhemman hoitovapaan ajalta eläkettä kertyy.

ISYYSVAPAA: Adoptioisillä on sama määrä isyyspäivärahapäiviä kuin biologisilla isillä. Isä voi pitää isyysvapaata 1–18 arkipäivää ja hoitaa lasta äidin kanssa samaan aikaan, tai isyysvapaan voi pitää vanhempainvapaan jatkoksi. Vapaan ajalta Kela maksaa isyysrahaa. Äiti voi saada samalta ajalta vanhempainrahan. Isyysvapaan kokonaispituus on 54 päivää riippumatta isän käyttämistä vanhempainvapaapäivistä. Isyysvapaa kerryttää eläkettä lapsen iästä riippumatta.

JOUSTAVA HOITORAHA: Alle 3-vuotiaan vanhempi tai vanhemmat, jotka lyhentävät työaikaansa, ovat oikeutettuja joustavaan hoitorahaan. Molemmat vanhemmat voivat saada sitä samalta kalenterijaksolta. Joustava hoitoraha on 160 tai 240 €/kk riippuen työajan pituudesta.

LAPSILISÄ: Lapsilisää maksetaan ensimmäisestä täydestä kuukaudesta hoitoonotosta alkaen (aikaisemmin Suomeen tulosta alkaen) sen kuukauden loppuun, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisän hakuaika on takautuvasti 6 kuukautta, joten sitä ja mahdollista yksinhuoltajakorotusta kannattaa hakea heti lapsiesityksen tultua. Hakemusta voi tarvittaessa täydentää myöhemmin. Lapsilisä myönnetään lapsen hoitoonotosta lähtien, mutta Kela maksaa lapsilisän takautuvasti lapsen saatua sosiaaliturvatunnuksen. Yksinhuoltaja on oikeutettu korotettuun lapsilisään. Tason alennus on tullut voimaan 1.1.2015 alkaen (lukuunottamatta yksinhuoltajakorotusta 48,55 €). Ensimmäisen lapsen uusi lapsilisä on 95,75 € ja toisen lapsen 105,80 € kuukaudessa.

OSITTAINEN HOITOVAPAA: Työsopimuslain mukaan vanhemmilla on oikeus lyhentää työaikaansa, kunnes lapsen toinen lukuvuosi päätty. Molemmat vanhemmat voivat olla osittaisella hoitovapaalla samanaikaisesti. Osittaista hoitorahaa saavat eka- ja tokaluokkalaisten vanhemmat, joiden työaika on maksimissaan 30 tuntia viikossa. Hoitovapaaoikeus on alle kouluikäisen vanhemmilla, vaikka osittaista hoitorahaa ei maksettaisi. Alle 3-vuotiaan vanhemmalla on oikeus osittaisen hoitorahan sijaan joustavaan hoitorahaan. Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajeni 2010 koskemaan myös YEL- ja MYEL-vakuutettuja yrittäjiä. 

VANHEMPAINVAPAA: Adoptioäiti ei saa äitiysvapaata, joten adoptiolapsen vanhempainvapaa on kumman tahansa vanhemman käytettävissä. Vanhempainvapaa on 200 pv eli noin 8 kk (234 pv, jos lapsi on vastasyntynyt), kun taas perheeseen syntynyt lapsi on 9-10 kuukauden ikäinen vanhempainvapaan päättyessä. Yhtä useammasta kerralla tulevasta lapsesta saa kustakin 60 lisäpäivää, jotka voi pitää vanhempainvapaan kanssa päällekkäin tai sen jatkoksi. Lisäpäivät saa vain alle 7-vuotiaasta lapsesta. Molemmat vanhemmat voivat käyttää kaksi vanhempainvapaajaksoa (sairausvakuutuslaki 9 luku 8§).

Vanhempainvapaata saa vain 0-6-vuotiaan lapsen hoitoon (lapsen tulee olla alle 7-vuotias vanhempainvapaan alkaessa, mutta päivärahan maksaminen jatkuu kauden loppuun asti, vaikka lapsi täyttäisi 7 vuotta päivärahakauden aikana). Vanhemmat voivat olla myös osittaisella vanhempainvapaalla, ts. vuorotella lapsen hoidossa. Adoptiovanhemmat eivät ole oikeutettuja minimipäivärahaan työssäkäyntipäiviltä (ei koske osittaista vanhempainvapaata). 

Adoptiovanhemmalla, jolla ei työnteon vuoksi ole oikeutta vanhempainrahaan, on oikeus saada lapselleen kunnallinen päivähoitopaikka. Jollei adoptiolapsen osalta tällöin käytetä oikeutta kunnalliseen päivähoitoon, voidaan maksaa lasten kotihoidon tukea jo vanhempainrahakaudella, jos muut tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Vanhempainvapaapäivät kuluvat, vaikka ajalta ei saisi vanhempainpäivärahaa. Vanhempainpäivärahakausi kerryttää eläkettä lapsen iästä riippumatta.

Seitsemän vuotta täyttäneen lapsen hoitamiseksi voi käyttää työntekijän ja työnantajan vapaata sopimusoikeutta, vuorotteluvapaata sekä työsopimuslain (26.1.2001/55, päivitetty 2015) 7a§:n suomaa oikeutta. "Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä." Tämä vahva suositus työnantajalle on lisätty työsopimuslakiin vuonna 2011. Kieltäytyessään tällaisesta vapaasta työnantajan tulee perustella päätöksensä. Lisää 7a§-säännöksestä perusteluineen löytyy hallituksen esityksestä HE 263/2010.

Perhevapaiden käytöstä tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa työnantajalle kaksi kuukautta aikaisemmin, adoptiotapauksissa kuitenkin niin pian kuin mahdollista (työsopimuslaki, 4 luku, 3a§).

ÄITIYSAVUSTUS: Äitiysavustusta voi hakea heti lapsen nimeämisen jälkeen. Sisarusadoptio oikeuttaa korotettuun äitiysavustukseen: toinen lapsi oikeuttaa kaksinkertaiseen avustukseen, kolmas lapsi kolmikertaiseen jne (ts. kolme lasta adoptoidessaan saa kuusi äitiysavustusta). Äitiysavustus voidaan suorittaa perheelle rahana, äitiyspakkauksena tai useamman lapsen tapauksessa näiden yhdistelmänä hakijan valinnan mukaan. Rahana veroton äitiysavustus on 140 €.


Lisätietoa saat Kelasta, omalta palvelunantajalta tai ottamalla yhteyttä Adoptioperheet-yhdistykseen: Anu Uhtio, 050 3535 952, anu.uhtio(at)adoptioperheet.fi