Olet täällä

Diagnoosittomat

      

 

 

Mikä saa lapsen käyttäytymään näin? Tämä kysymys pyörii monen adoptiovanhemman mielessä. Diagnoosittomat-hanke auttaa kysymään sitä entistä syvemmin. Tutustumalla hankkeen tuottamaan materiaaliin ja osallistumalla esimerkiksi verkkokurssille saa tuhtia tietoa ja ymmärrystä trauma- tai laitostaustan merkityksestä adoptiolapsen elämään. Osallistujat saavat työkaluja hyvään ja toimivaan vuorovaikutukseen arjessa.

Verkkokurssi: 

Diagnoosittomat - voimaa adoptioperheen arkeen (selaa kurssisivulla alaspäin). Kurssin tarkoituksena on antaa ituja hyvään ja toimivaan vuorovaikutukseen arjessa. Kurssi on toteutettu Väestöliiton perheaikaa.fi -sivustolle. Nettikurssin aiheet ovat: Kiintymyssuhteet adoptioperheessä, Adoptiovanhemmuus ja parisuhde, Traumataustan vaikutus, Erityistarpeisen lapsen adoptio ja Sisarussuhteet adoptioperheessä. Itsenäisesti suoritettavalle nettikurssille voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa kurssia joustavasti sinulle sopivaan tahtiin.

Videoituja asiantuntijaluentoja:
Lehtiartikkeleita: 
Miksi Diagnoosittomat?

Adoption kentällä on havaittu Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, että adoptioperheet eivät saa riittävästi apua ja tukea adoptiolapsen perheeseen tulon jälkeen. Adoptiolapset reagoivat hylkäämisiin, menetyksiin ja traumaattisiin kokemuksiin yksilöllisesti ja monin eri tavoin. Adoptioperheet ry:n kehittämistutkimuksen (Adoptioperheiden tuen tarve ja vertaistuki, 2012) mukaan perheet kaipasivat paikallisryhmien kokemusasiantuntijuuden lisäksi ammatillisesti ohjattua vanhempainvalmennusta. 

Jäsenistön palautteen pohjalta pilotoitiin viiden kerran mittainen Diagnoosittomat-vanhempainvalmennus. 2013 keväällä kokoontui Helsingissä seitsemän perheen ryhmä kouluikäisten vanhempia ja syksyllä Tampereella kuusi perhettä, joihin oli adoptoitu lapsi parin vuoden sisällä. Perheryhmien osallistujien palautteesta teetettiin tutkimus (Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksestatutkimusraportti 2014). Lisäksi Helsingissä ja Tampereella järjestettiin viisi iltaa adoptio-odottajille. Sekä järjestäjien että osallistujien kokemuksen perusteella Diagnoosittomat-vanhempainvalmennus tarjoaa hyvän tilaisuuden jakaa perhetilanteeseen liittyviä kysymyksiä sekä puolison että muun vertaisryhmän kanssa. Tämän vuoksi edellytämme molempien vanhempien osallistumista kahden vanhemman perheissä.

Vuonna 2014 keskityttiin Diagnoosittomat-nettikurssin ja muun tukimateriaalin tuottamiseen. Pääsiäisenä 2015 järjestetettiin ensimmäinen leirimuotoinen Diagnoosittomat-vanhempainvalmennus Härmän kylpylässä. Kooste Diagnoosittomat-leirin palautteesta.