Olet täällä

Alustavia tutkimustuloksia

Adoption käyttö lastensuojelun keinona -tutkimuksen alustavien tulosten perusteella lastensuojelun piirissä työskentelevät viranomaiset arvioivat, ettei lapsen oikeus pysyvään kotiin ja perheeseen toteudu Suomessa. Suuri osa ammattilaisista saattaa kohdata jopa vuosittain työssään tilanteita, joissa ajattelee, että adoptio olisi lapsen edun kannalta paras vaihtoehto. Adoptiovaihtoehto otetaan kuitenkin puheeksi varsin harvoin. 

Lähes 90 prosenttia lapsia ja perheitä työssään kohtaavista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on sitä mieltä, että lapsen etu on vaarassa nykyisessä, sijoitusten väliaikaisuuteen perustuvassa sijaishuoltojärjestelmässä. Viranomaisten näkemys on linjassa sen kanssa, että YK:n Lapsen oikeuksien komitea on esittänyt huomautuksia lasten toistuvista sijoituksista ja toistuvien sijoitusten määrän kasvusta Suomessa. Vuonna 2015 Suomessa otettiin huostaan kaikkiaan 10 500 lasta. 

Ammattilaiset suhtautuvat tutkimuksen mukaan myönteisesti adoption käyttämiseen huostaanoton vaihtoehtona tietynlaisissa tilanteissa. Adoptio nähtiin hyvänä vaihtoehtona etenkin tilanteissa, joissa biologiset vanhemmat ovat suostuvaisia adoptioon ja lapsen kotiinpaluu ei vaikuta todennäköiseltä. Lähtökohtaisesti adoptio on Suomessa lain mukaan mahdollinen vain vanhempien suostumuksella.

Kahdeksan kymmenestä vastaajasta arvioi viimeisen kolmen vuoden aikana kohdanneensa ainakin kerran tilanteen, jossa adoptio olisi lapsen edun mukainen vaihtoehto, mutta harvempi kuin joka viides oli ottanut adoption puheeksi lapsen vanhemman kanssa. Puheeksi ottamista vaikeuttaa etenkin tiedon puute ja se, ettei adoptiota ylipäätään nähdä huostaanoton vaihtoehtona.

Kaiken kaikkiaan adoption käytön voimistamiselle on ammattilaisten keskuudessa laajaa kannatusta: jopa 87 prosenttia vastaajista voimistaisi adoptiota lastensuojelun sijoitusvaihtoehtona. Adoption käytössä lastensuojelun toimenpiteenä nähdään kuitenkin myös haasteita.

***

Olemme esitelleet alustavia tutkimustuloksia Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 26. syyskuuta 2017. Tulokset on esitelty kokonaisuudessaan tiiviisti tässä esittteessä. Tutkimusraportti ilmestyy Lastensuojelun Keskusliiton julkaisuna loppuvuodesta 2017.